Hva er sant og hva er en løgn?

RÅGÅ

Hva som er sant og hva som er en løgn er ikke så enkelt som man tror.

Vi hører nå om fakta sjekking og falske nyheter. Spesielt i media, men også i sosiale media. Ofte blir ordet ”fake news” i sosiale media brukt som et sarkastisk kommentar på saker media sier er sant, men blir tatt i å lyve.

Det er flere måter å lyve på. Til og med å snakke sant, kan man lyve. Men halvsannheter er kjent måte å lyve på. Men også bruk av ord. Spesielt generelle ord.

Ord som innvandrer er bevisst brukt for å tåkelegge. Ofte er det usikker på hva som menes med innvandrer. Er dette lovlige innvandrer, ulovlige innvandrer, arbeidsinnvandrer, asylsøkere, flyktninger osv?

Men også å kun gi kontrollerte valg. Utsagn som ”Er du for eller mot innvandring” er også en manipulerende utsagn. Fordi den forklarer ikke hva som menes. Men vi har utsagn som ”skyldes denne flommen menneskeskapte eller naturlige miljøpåvirkninger”. Men unnlater å ta opp faglig udugelighet.

Man kan si at det er bra at det er kommet steder som gjør fakta sjekking. På en måte ja. Men når man sjekker mer på hvem er det som driver med denne fakta sjekkingen, dukker det opp at de er partiske og ofte finansiert av personer som eier mediene. Det blir som ”bukken og havresekken”.

Vi har også ordet ”vikarierende argumenter” som betyr at man kommer med en ”sannhet” men holder tett om den ”virkelige sannheten”. Vi ser slikt når det fremmes som en god handling, men har onde hensikter. Folkemordet på den europeiske befolkningen er en slik handling. Der politikere ønsker å bytte ut sine landsmenn via folkemord, men benytter ”godhets handlinger” for å oppnå sine mål, ved å fortelle at disse utenlandske må vi hjelpe ved å ta dem til vårt land. Siden det er så synd på dem og vi er et rikt land. Må vi hjelpe dem med alt, og de krav dem stiller må vi godta. Vi må være inkluderende. Fordi vi gjør dette av ren godhet og vi har også underskrevet internasjonale avtale som vi er forpliktet å følge.

Jeg stopper nå. Men det er mye mye mer som kan tas opp her. Men jeg ville kun vise et lite innblikk i hvorfor man ikke alltid bør stole på media, politikere, byråkrater eller frivillighetsorganisasjoner (NGO).

Annonser