Bryr byråkrater seg om sine borgere?

RÅGÅ

Vi har hatt en massiv import av ”flyktninger” inn i Europa. Dette blir forklart som å hjelpe folk i nød. Men er det virkelig det som skjer?

Vi ser med skrekk det som skjer i Sverige. Der ”flyktninger” får alt hva dem peker på, men eldre som har vært med på å bygge landet, dør av sult hjemløse.

Men hvorfor skjer dette? Hva er mekanismene bak dette?

Dette er viktige spørsmål å ta opp, men vi må ta et tilbakeblikk på hvordan vi som samfunn har blitt et rikt land.

Har man sett «Hvem tror du at du er» på NRK [1] ser vi hvilken nød det fantes for ikke mange år siden. Men også den industrielle utvikling som skjedde mellom 1840 og videre [2,3]. Våre forfedre sine blodslit har skapt vår moderne samfunn. Vi har også hatt fiske, trevirke og den maritime flåten. De rettigheter vi har fått og den arven må vi være stolt av.

Det var ikke bare oljen som hjalp oss. Man kan undre seg om oljen har vært til det beste. Når vi ser hvordan politikere og byråkrater har vært en bremsekloss for videre utvikling av andre kunnskap og utvikling. Vi kunne ha hatt CERN hos oss [4].

Det er våre foreldre som har dratt oss ut av fattigdom. All ære til dem. Men det man også må huske er at disse var nennsomme, selv om man slet og hadde sparsommelig. Ville ikke ta til seg for mye. Fordi man ville dele med de andre. Men også gi noe videre til sine barn eller barnebarn. Selv om man hadde krav, tenkte dem mer på å frastå fra sine krav, fordi det var andre som muligens var i nød og trengte hjelp.

Denne tankegangen er mer og mindre borte. Dette startet ved at politikere propaganderte egosentrisitet. At ideologien var at hvis det var lovlig, så gjorde man det. Selv om det var etisk forkastelig. Der rettsystemet mer og mindre beskyttet folk som utnyttet andre. Vi så også at statlige bedrifter ble privatisert. At landsbefolkning hadde over generasjoner, i fellesskap, finansiert tunge og sikre bedrifter. Men ved et politisk og byråkratisk pennestrøk gav denne arven til private hender. Vannverk som hadde først vært private eller kommunale. Men i felles ånd ble tatt kontroll over, for å gi brukerne en stabil og forventet pris. Dette ble opphevet i 1991[5]. Men staten er den største eier ved å ha kjøpt opp små private kraftverk, men også kommuner er eier av kraftverk der dem har krav på en fast årlig sum. Med følge at kraftselskapene lopper brukerne. NVE er den som bestemmer prisen på strøm og linjeleie. Men gir kraftselskapene rett til å ta inn mer hvis dem synes det er nyttig. Et slikt tilfelle er når Eidsiva hadde oppgradert linjer til utlandet, ble det sendt ut et brev til alle brukerne at dem høyner linjeleien for å dekke kostnadene for utbyggingen til utlandet. Synderen er egentlig ikke Eidsiva men det er krav fra staten.

Vi så også mer og mer ble sentralisert av kontrollen av samfunnet. Fungerende kommuner måtte sende all inntekt til staten. Ikke som tidligere. Bruke det lokalt til lokalbefolknings beste. Også med politikeres og byråkraters velsignelse nedla man industrien i landet, med gode støtte ordninger for å flytte industrien ut av landet. Tilfellene var at bedrifter med noe økonomiske problemer kunne ikke få hjelp lokalt, men kunne få støtte hvis man utflagget. På toppen av dette syntes lederne at dem hadde så lite lønn, sammenlignet med andre land.

Dette skjedde ikke bare i Norge, men i andre land. Så man kan undre seg at dette har vært en bevisst handling blant politikere og byråkrater i disse land. Jeg mener ja (*1). Målet er trolig å svekke befolkningen og få mer kontroll over landets befolkning.

Men ikke bare at vi blir mer og mer sentralisert. Med begrunnelsen at dette er til det beste for oss, men også reduserer konstanter. Vi ser også en mer og mer internasjonalisering. Der lokalt lover ble overkjørt av internasjonale lover. Der folk klager på dette, blir avvist ved at vi må følge avtaler og lover som er signert og ratifisert. Uten å informere at de samme folkene, dvs. politikere, byråkrater og andre, har en eller annen personlig vinning på dette. Man kan si at disse legaliserer forskjellig kriminalitet, der taperen er landets egne befolkning. Sammenfattet kalles dette for globalisering.

Fra en debatt i riksdagen mellom Jimmie Åkesson og Margot Wallström tas det opp at FN sier at man kan hjelpe 12 millioner lokalt for 70 milliarder. Sverige hjelper 78 tusen ved å importere dem inn i landet for 80 milliarder. Dette var for Margot Wallström uvesentlig, men som det vises er hun kun en korrupt politiker [6]. Regner man på dette man kan hjelpe 154 ganger flere og er 176 ganger billigere hvis man retter hjelpen lokalt. Vi får da 27050 mer effektivere hjelp.

Fra denne enkle kalkulasjonen er det meningsløst å drive med kvote import av flyktninger. Fordi den vil kun være kostbar og vil også redusere hjelpen til de andre som er trengende.

Da kan man undre seg hvorfor blir vi påtvunget denne uforsvarlige og unyttige importen av ukjente mennesker og ukjente kulturer?

Men hvis man har vært på Innovasjon Norge (tidligere SNG) sine grunder møter har dem denne prioriteringen. Utlendinger og kvinner blir prioritet først. Men vi har også den regelen at utenlandske får fri-moms år. Det er derfor slike selskaper bytter eier hver år. Der dem har vært ”heldig” med familiegjenforening. Så eierskapet kan gå fra fra den ene i slekta over til den andre.

Det som er også ”underlig” er at politikere og byråkrater har fremmet import av ikke-europeiske med den begrunnelse at vi blir eldre og vi har en nedgang i fødselsraten. Uten å ta hensyn til at en nedgang i befolkningsveksten og økt alderdom har vi hatt tidligere Slik som de som emigrerte til Amerika, New-Zealand, Australia og andre land. Jeg tror heller dem bevisst har ”glemt” dette. Så dumme og historieløse kan dem ikke være. Siden dem tillater familiegjenforening. Noe som strider mot hele konseptet med å hjelpe de eldre. Fordi de som kommer hit vil bli eldre, pluss at vi tar inn flere som blir eldre. Dette gjør det vondt verre.

Men vi har også sett den motvilje til å ta inn hvite adoptivbarn. De som har bedt om å få hvite er blitt definert som rasister. Dog det er de byråkrater som er en de virkelige rasistene.

Når det blir kommet til kunnskap at det har vært en plan om å fjerne de Europeiske land. Men også ta vekk landets borgere [7,8,9]. Da forstår man hvorfor og hvordan byråkrater tenker og gjøre. Dette er mer og mindre en bevisst handling.

Tar vi for oss: ”UN Resolution 260 (III). Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – Article II”.

Killing members of the group;
Byråkrater fremmer import av ikke-etisk norsk inn i landet. Men også fremmer at etisk norske skal ta hensyn til økologisk fotavtrykk, der etisk norske mødre blir oppfordret i media å ikke føde barn. Eller propaganderer for frivillig abort.

Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
Byråkrater tillater å importerer kriminelle inn i landet via asylloven. Der disse igjen kan mer eller mindre uhindret, eller få redusert straff ved drap, ran, voldtekter og annen kriminalitet.

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
Byråkrater tillater en gruppering av mennesker som har til mål å utrydde landets egen befolkning. Slik som muslimer

Imposing measures intended to prevent births within the group;
Byråkrater gjør så at etnisk norske sliter med å opprettholde normal fødselsrate, via høye skatter eller andre metoder. Men også propaganderer med abort som en frihet. Mens dem finansierer utenlandske fødsler som har til mål å overta landet med å føde flere av sine egne.

Forcibly transferring children of the group to another group.
Byråkrater tillater ”asylbarn” å være her, uten at disse har noen grunn til å være her. Ved å akseptere dette vil staten benytte seg av resurser som egentlig skal gå til landets ekte etniske befolknings barn. Disse ”asylbarn” blir tvunget inn sammen med norske etniske barn. Der disse ”asylbarn” har vist seg å være fare til norske etiske barn. Men staten prøve å fjerne den norske identitet, ved å blande andre folkegrupper og kulturer, for å nedlate den norske kulturen.

Så konklusjonen er at byråkrater bryr seg ikke om sin egne etiske borgere.

[1] Hvem tror du at du er? (Basert på BBC ”Who Do You Think You Are?”)
https://tv.nrk.no/serie/hvem-tror-du-at-du-ere
[2] Norsk historie
https://tv.nrk.no/serie/norsk-historie/fuvi02000791/sesong-1/episode-8
[3] Norge slår gnister
http://merkur1.cappelendamm.no/c390256/artikkel/vis.html?tid=393134
[4] Få Cern til Norge!
https://www.tu.no/artikler/fa-cern-til-norge/237716
[5] https://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft_i_Norge#De_f.C3.B8rste_vannkraftverkene_i_moderne_tid
[6] http://www.vg.no/nyheter/utenriks/sverige/sveriges-utenriksminister-etterforskes-for-korrupsjon/a/23598907/
[7] Coudenhove-Kalergi:s Plan – folkmordet på Europas folk
http://m.bakom-kulisserna.biz/news/coudenhove-kalergi:s-plan-folkmordet-p%C3%A5-europas-folk/
[8] Bringing Africa as a ‘Dowry to Europe’:European Integration and the Eurafrican Project, 1920–1960″ – Peo Hansen and Stefan Jonsson, Linköping University
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:350065/FULLTEXT01.pdf
[9] The Union for the Mediterranean comprises the 28 EU Member States, the European Commission and 15 Mediterranean countries.
Foreign Affairs Ministers in Marseille decided that the League of Arab States shall participate in all meetings at all levels of the Union for the Mediterranean.
http://ufmsecretariat.org/ufm-countries/

(*1) Anbefale å sjekke FN sine ‘Agenda 21’ og ‘Agenda 2030’ skrevet at ukjente forfattere.

Annonser