Private ”finansierer” kriminelle – ikke bra, staten finansierer kriminelle – toppers

RÅGÅ

Vi hører at privat personer kan bli straffet hvis dem kjøper piratkopier, fordi dette kan finansiere kriminelle [1]. Men det som er underlig er at når staten direkte eller indirekte finansierer organisert kriminalitet. Da skal vi enten føle oss stolte (bistand) eller er til nytte (EØS).

Når det gjelder bistand har den ingen mening [2]. Det bør gå opp for enhver at å sende penger år etter år, uten noen endring. Betyr at disse går til korrupte/kriminelle, ikke til nytte for lokalbefolkningen [5,6,7].

EØS og andre internasjonale lover/regler som tillater forflytning av arbeid, er en gullgruve for organisert kriminalitet [3,4].

Det kan sies mye her, men vil bare vise det hykleri som finnes blant politikere og byråkrater.

[1] Advarer turister: Falske luksusvarer kan koste deg dyrt
http://www.nettavisen.no/na24/advarer-turister-falske-luksusvarer-kan-koste-deg-dyrt/3423357617.html
[2] – Norsk bistand har ingen effekt
http://forskning.no/bistand/2012/02/norsk-bistand-har-ingen-effekt
[3] Polititopper bekymret for økt organisert kriminalitet i Norge
https://www.dn.no/nyheter/2017/05/16/0701/Jus/polititopper-bekymret-for-okt-organisert-kriminalitet-i-norge
[4] – I bygg- og anleggsbransjen har organisert kriminalitet nå fått fotfeste
https://www.tu.no/artikler/i-bygg-og-anleggsbransjen-har-organisert-kriminalitet-na-fatt-fotfeste/224975
[5] Norsk bistand til alle de mest korrupte
https://www.aftenposten.no/norge/Norsk-bistand-til-alle-de-mest-korrupte-172772b.html
[6] – Norsk bistand skaper korrupsjon og svake stater
https://www.nrk.no/urix/_-norsk-bistand-skaper-en-svak-stat-1.10864582
[7] Korrupsjon og fattigdom – bistand i høyrisikosonen
https://www.norad.no/migrering/nyheterrunde2/korrupsjon-og-fattigdom—bistand-i-hoyrisikosonen/ (*)

(*) Hvis den ikke åpnes/ikke finnes. Søk på nettet med tittelen.

 

 

Annonser