Kommentar – Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig

RÅGÅ

Dette er en kommentar jeg hadde på MDG sitt utsagn i Dagsavisen [1]

Del 1.

”Verden er i stor endring nå, med stadig flere mennesker på flukt, alvorlige klimaendringer, fæle sultkatastrofer og økende forskjeller. ”

– Konflikt – startet av globaliser, kun for makt og profitt
– Klimaendringer – mye basert på løgn fra globalister, men det er globalister som utnytter og ødelegger naturen, kun for makt og profitt
– Sultkatastrofer – startet av globaliser, kun for makt og profitt, må ikke glemme de forskjellige rasehat i midt-østen og afrika mot sine egne, men av en annen klan.
– Økende forskjeller – startet av globaliser, kun for makt og profitt

– Import av flyktninger – finansiert av globaliser, kun for makt og profitt
– Multikultur – fremmet av globaliser, kun for makt og profitt

– Politikereslønn – kun grådigheter.
– Finasierer organisert kriminalitet via EØS avtalen – fremmet av globaliser, kun for makt og profitt. Utført av korrupte politikere og korrupte byråkrater.
– Finasierer organisert kriminalitet i utlandet via bistand – fremmet av globaliser, kun for makt og profitt. Utført av korrupte politikere og korrupte byråkrater.

Det tegner et mønster her. Synderen er globalister og deres medløpere. Det eneste som vil fungere er å fjerne globalisme og også den løgnaktige multikulturen.

Svar på del 1
Du.
Hei.
Ehm, jeg lurer på om du forstår at en setning som sier noe ikke automatisk blir sann fordi den ble sagt?

Altså om du skal påstå noe så må du vel nesten gjøre mer enn å bare dra det ut av rævva.

Her er hvor du kan starte:
* For å kunne diskutere noe som helst må man snakke samme språk. Definer: globalister og multikultur. Jeg ønsker konkrete definisjoner, folk putter forskjellige meninger inn i ord. Og det blir ofte til flisespikkeri om linguistikk i stedet.
* Hvem mener du er globalister?
Etter du sier meg hva definisjonen av en globalist er, så blir det fort mye enklere å sjekke om du faktisk har rett i at de du mener er globalister faktisk er globalister.
* Når jeg hører multikultur, kan jeg se for meg veldig mye rart. Du må nok forklare hvor grensa går for dette blir fort en glidende overgang. Og jeg har en følelse av at du fortsatt liker å kunne gå på ferie til utlandet for eksempel, så det er vel noen form for multikultur du fortsatt liker.
* Hva konkret er det disse globalistene har gjort?
* Hva konkret er konsekvensene av det disse globalistene har gjort?

Etter du har avklart noen av disse tingene. Da kan du begynne å snakke om det som du nevner i kommentaren din. Fordi uten denne konteksten. Så betyr det du sa ingen ting.

Del 2.

Multikultur er å presse på befolkningen en annen folkegruppe med annen kultur og oppfatninger. Via forskjellige metoder. En metode er ved import av flyktninger uten å returnere dem tilbake, men ved importere flere inn. Spesielt når det f.eks. hentes kun inn ikke-etniske inn i en etnisk homogent samfunn.
Ha åpne grenser der målet er mer og mindre avskaffe av land og nasjonaliteter. EU som kun skulle være en handelsavtale, er nå på vei til å fjerne nasjonaliteter og overføre all kontroll til byråkrater i EU. Vi har også videre fusjonering av Europa, midt-østen og Nord-Afrika som dokumentert her.
http://ufmsecretariat.org/ufm-countries/

Så er det det FN propaganderer med denne løgn propagandaen om at vi får en eldre befolkning så da må vi ta inn kun ikke-etniske. Uten å hensyn til historien.

NEW REPORT ON REPLACEMENT MIGRATION ISSUED BY UN POPULATION DIVISION

Press Release
DEV/2234
POP/735

”The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs (DESA) has released a new report titled

REPLACEMENT MIGRATION: IS IT A SOLUTION TO DECLINING AND AGEING POPULATION?
United Nations Population Division
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsum.pdf

Replacement migration refers to the international migration that a country would need to prevent population decline and population ageing resulting from low fertility and mortality rates.”

Dette strider litt hva FN jobber for. Spesielt når vi hører at vi må bli færre mennesker, fordi vårt miljø avtrykk må minskes. Derfor blir det kjørt kampanjer for abort for å redde miljøet. Så i det ene øyeblikk ønsker man flere mennesker, i det andre sier at det må minskes. Logisk?

Slik ide om multikultur faller under ”UN Resolution 260 (III). Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – Article II”.

Her er en kort innføring i globalisme.

Hvordan globalister jobber

Men vi kan ta opp f.eks. den mest kjente av globalister er George Soros. Han som ikke bare finansierer gruppering som Black Lifes Matter og pedofil gruppen NAMBLA. Dette er en person som finansierer konflikter, alle disse ”farge revolusjoner” som vi har hørt om, er finansiert av blant annet ham. Men også finansiering NGOer som shipper inn ulovlige økonomiske migranter sammen med menneskesmuglere som er tilkoplet til terrorist grupperinger. Fra DCLeaks kommer det fram at OSF som eies av George Soros sier at ved å utnytte flyktningtrafikken kan dem tjene penger og makt på dette.

Det er mye mer man kan ta opp her. Men du ville ha svar på multikultur og globalister.

Svar på Del 2

Definerer du multikultur slik massemorderen Breivik gjorde? Han stilte kultur over de grunnleggende felles verdiene vårt samfunn er basert på som blandt annet sier at alle mennesker har samme verdi uavhengig av rase og kultur. Om du mener at det er meget skadelig for Norge at vi blandt innvandrerene finner mennesker som viser forakt for de grunnleggende felles verdiene nedfelt i vår grunnlov så er jeg enig med deg. Men ulike kulturer kan vi leve med forutsatt felles grunnleggende verdier.

Del 3.

Lurer på om du kan lese? Den multikultur som faller innenfor de brudd som er dokumentert i ”UN Resolution 260 (III). Prevention and Punishment of the Crime of Genocide – Article II”. Noe som EU, FN og også propagandert av norske politikere, norske byråkrater, NGOer og norsk media. Fordi dette er en kriminellhandling.

Ditt primitive forsøk å projisering på første punk er latterlig.

Vil ta enkle eksempler på rase og kultur.

Hva er rase?
Når det er snakk om rase, så er det litt underlig. Venstresiden sier at det ikke er det, men kaller alle dem ikke liker rasister. Men forskning, som blir dårlig likt av venstresiden, viser at det er raser og det er forskjell intelligens på rasene. Til og med via rettsmedisinsk kan man skille på raser. Det vi ser er at ved multikultur synker IQen.

Har vi behov for afrikanere med IQ på 70 som forårsaker dette?

Sydafrika mot sexuell katastrof
http://www.aftonbladet.se/debatt/article10247400.ab

Hva er kultur?
La oss ta dette ”Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I denne sammenhengen handler det om felles ideer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjoner. Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn, er også en del av samfunnets kultur.”

Har vi behov for kulturer som oppfordrer til voldtekt?

Ministers order takeover of Islamic school where books said men could beat and rape wives

Ministers order takeover of Islamic school where books said men could beat and rape wives

Islamist rape of ‘white women’ as old as Islam itself – The Commentator

http://www.thecommentator.com/article/6020/islamist_rape_of_white_women_as_old_as_islam_itself

Hvordan kan vi betrakte folk likt på grunnlag av rase og kultur? Når dem ikke er forsvarlige eller fornuftig å importere inn. Vi må si at dette søppel, og bør ikke ha livetsrett her i Vesten.

Ja, kulturer kan leve og ”blomstre”. Men da i sine egne land.

Det er også klage fra ”utviklingsland” der lederne klager på hjerneflukt. Slike mennesker bør hjelpe sine egne. Ikke at vi utnytter dem.

Hva er våre felles grunnleggende verdier?
Snakker du om ”Etikken gylne regel”, eller ”Fellesmenneskelige verdier og normer”, eller ”Verdivalg”?

”Etikken gylne regel”
Etikkens gylne regel – eller gjensidighetsprinsippet – er en grunnleggende norm for hvordan vi bør handle mot hverandre.

Da må vi fjerne de uønskede elementer som bryter dette. Slik som islam.

MUSLIMS SEXUALLY ENSLAVING CHILDREN: A GLOBAL PHENOMENON
http://www.frontpagemag.com/fpm/240199/muslims-sexually-enslaving-children-global-raymond-ibrahim

”Fellesmenneskelige verdier og normer”
Streber etter å nå, f.eks. et samfunn eller en organisasjon basert på likeverd, frihet, rettferdighet, likhet og medmenneskelighet.

Da må vi fjerne de elementer som forsøker å ødelegge dette.Slik som å fjerne islam fordi den er ikke samsvar med våre verdier. Men også venstreradikale gruppering på samme grunn.

Yuri Bezmenov (former kgb) Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society

”Verdivalg”
Da må de etnisk norske komme først. De andre har ansvar for å ta vare på seg selv.

Ikke slikt som skjer i Sverige

Vädjar om kommuninvånares hjälp i bostadsbristen
Vill lösa så att ensamkommandes familjer kan få en bostadsadress
https://www.vn.se/article/vadjar-om-kommuninvanares-hjalp-i-bostadsbristen/

95-årig kvinna nekas äldreboende: ”Jag har problem med hjärtat och vill ha trygghet”
https://www.allehanda.se/logga-in/95-arig-kvinna-nekas-aldreboende-jag-har-problem-med-hjartat-och-vill-ha-trygghet

Eller er det kulturer som ikke har evne å styre?

Rhodesia veldig hvite rasistisk styre var et kornkammer for hele Afrika. Nå styres Zimbabwe av et sort rasistisk styre.
I nyhetene datert 2014.07.07 sa presidenten i Zimbabwe Mugabe at alle hvite bønder å ”gå vekk (fra landet)”.
I nyhetene datert 2015.07.20 sa presidenten i Zimbabwe Mugabe ber han alle hvite bønder, han jaget vekk, å komme tilbake.
I nyhetene datert 2016.02.10 ber Zimbabwe om 1 milliard pund til mat nødhjelp for å forhindre massesult.
Hvilken konklusjon kan man trekke ut av dette?

[1] – Stortinget har vist seg lite prinsipielt og for kortsiktig
http://www.dagsavisen.no/innenriks/stortinget-har-vist-seg-lite-prinsipielt-og-for-kortsiktig-1.999143

Annonser