Kristen engelsk jente på 5 år tatt fra sine foreldre og fostres opp av muslimer

Denne historien er så ond og grusom, at jeg måtte sjekke to ganger for å se om dette var en spøk. Men beklageligvis er denne en sann historie. Det er med sikkerhet at flere slike tilfeller er tilstede. Men blir skjult i multikulturensnavn. Kun fra dette enkle tilfellet er det endelige bevis på at multikultur er ikke bare feilslått, det er en løgn satt i system av virkelig onde mennesker. At dem bevisst torturerer barn på alteret av multikultur, viser det sanne sataniske ondskap dem utfører. Men er så frekk å kalle dette for noe godt.

Saken er at en hvit engelsk jente på 5 år er blitt tvunget til å være hos muslimske fosterforeldre. Der jenta ikke fikk lov til å bære kors og måtte snakke arabisk. Jentebarnet har vært hos disse muslimske fosterforeldre i de siste seks måneder. Plasseringen ble utført mot foreldrene ønske. Dette har skjedd i skandale infiserte kommunen Tower Hamlets, et typisk multikulturelt sted. Fra konfidensielle rapporter fortelles det at barnet har grått og tryglet om ikke å bli returnert til disse muslimske fosterforeldre. Jentebarnet sier at dem snakker ikke engelsk. Jentebarnet ble tunget til å fjerne sitt halskjede med kors på. Jentebarnet ble tvunget til å snakke arabisk. Da jentebarnet hadde fått yndlingsmat fra sin mor, ble hun nektet å spise det. Fordi de muslimske fosterforeldre sa at det er forbudt med mat med svinekjøtt. Rapporter også beskriver at jentebarnet er blitt tvunget av sine fosterforeldre å si til sin mor at «jul og påske er dumt» og at «europeiske kvinner er dumme og fylliker». Kommunen nekter å fortelle om hvor mange lignende tilfeller det finnes. Kommunen Tower Hamlets er blitt kritisert for å være korrupt og har lite evne å ta vare på barn. Men dette er typisk med multikulturelle samfunn.

Til slutt vil jeg si at dette er barnemishandling på det groveste. Men også dette beviser at den djevelskap som finnes blant byråkrater. Hvorfor vil ikke byråkratiet gjøre det bedre for de som kommer etter oss, ikke laget et helvete for dem. Det vi ser at ondskap aksepteres for at det skal finne et multikulturelt samfunn.

Referanse:
Christian child forced into Muslim foster care
https://www.thetimes.co.uk/article/christian-child-forced-into-muslim-foster-care-by-tower-hamlets-council-3gcp6l8cs

Annonser

Carl Bildt trenger bakkekontakt

Vi har lest i det siste at Sylvia Listhaug har vært på besøk hos broderfolket. Det falt ikke i god jord blant politikere og journalister hos våre brødre og søstre i svea.

Sveriges integreringsminister Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug fordi hun skulle angivelig ikke være en del av norskvalgkamp, og fordi Sylvia Listhaug sprer «nonsens» om Sverige. Sveriges statsminister Stefan Löfven er fornøyd med at Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug.

Mens Stockholms byrådsleder Karin Wanngård synes det er usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet, og sprer løgner om de ”No-go soner” i Stockholm og Sverige.

Fra Carl Bildt har vi utsagnet «Norge ljuger – Sverige är ett välfungerande land».

Er dette sant? La oss ta en titt på et sted som heter Stenungsund i Bohuslän. Der er det registrert cirka 10 tusen personer boende i dette tettstedet. En selvstendig journalist tok opp en sak der ei 12 år gammel jente ble inndratt av en eldre gutt på et toalett i stasjonshuset sentralt i Stenungsund. Den 12 år gamle jenta ble voldtatt, mishandlet og truet på livet. Jenta og hennes mor dro og anmeldte saken til politiet. Der jenta fortalte hvem gutten var. Men selv etter 2 måneder har ikke politiet gjort noe. Ekstra tragisk er at hver gang hun ser gutten, så ler rått gutten av henne.

Journalisten syntes dette var urimelig lenge og ringte til politiet for å høre årsaken til dette. Journalisten fikk tak i den som hadde saken, journalisten lurte på hvorfor politiet ikke engang har intervjuet personen. Journalisten forklarte at han har både navn, adresse og personnummer på gutten. Fikk til svar at politiet har ikke nok ressurser. Journalisten syntes dette var urimelig og informerte at jenta er kun 12 år. Men fikk tilsvar at dem forsøker å få ressurser til en voldtekt av et 3 år gammelt barn. Journalisten ble noe satt ut av denne informasjon, mens politiet beklaget på det sterkeste at dem ønsket å hjelpe til. Politiet har ønsket å ha løst saken men dem klarer det ikke.

Hvis Sverige er så fungerende. Da kan vi lure på hvorfor dette skjer? At barn er rettsløse der voldtektsmenn går fri. Fordi politiet og rettstaten har kollapset i Sverige. Kun for å være mest mulig multikulturell.

Carl Bildt trenger bakkekontakt, trenger virkelig bakkekontakt.

Sjekkliste for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge

Norsk Journalistlag utga allerede i 1997 folderen Mangfold eller enfold? – Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge. Formålet var å gi en del tips om hvordan medarbeidere i mediene kan møte de journalistiske utfordringene som er knyttet til dekning av saker som gjelder innvandrere og flyktninger eller fremmedfrykt og rasisme.

VÆR BEVISST i språkbruken. Forsøk å finne fram til ord og begreper som gir et korrekt og nyansert bilde av dagens Norge, og som ikke skaper unødige skiller mellom ulike grupper.

UNNGÅ GENERALISERINGER som kan bidra til å forsterke stereotype oppfatninger om innvandrere, flyktninger aller andre med ikke-norsk bakgrunn.

LEGG VEKT PÅ å formidle mangfoldet i det norske samfunnet ved å trekke inn folk med innvandrerbakgrunn i vanlige saker.

OPPGI IKKE en persons religion, kultur, geografiske eller etniske opprinnelse dersom det ikke er klart relevant for saken. Vær spesielt varsom med en slik angivelse i saker som omhandler kriminalitet.

SJEKK FAKTA og statistikk. Vær særlig forsiktig med tallmateriale som kan bidra til å forsterke negative holdninger til spesielle grupper.

UNNLAT IKKE å ta opp kritikkverdige forhold der innvandrere er involvert, men unngå å bidra til at hele grupper blir stemplet på grunnlag av enkeltpersoners handlinger.

OPPSØK AKTIVT kilder blant innvandrere, både i spesifikke innvandrersaker og i andre saker. Forsøk å etablere et kontaktnett blant innvandrere som kan gi større bredde i kildebruken.

UNNGÅ NASJONALISTISK RETORIKK i sportsjournalistikk som kan nøre opp under negative holdninger til folk fra andre land. Gi plass til den rolle utlendinger spiller i norsk idrettsliv.

UNNGÅ UKRITISK FORMIDLING av rasistiske ytringer. Sjekk informasjon og påstander som kommer fra rasistiske miljøer og innhent fakta og synspunkter som kan korrigere rasistisk propaganda.

VÆR BEVISST i dekningen av politiske utspill hvor det spilles på fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. Unngå å bidra til at det blir politisk stuerent å nøre opp under konflikter mellom nordmenn og innvandrere.

FORSØK Å FORMIDLE hvordan innvandrere opplever diskriminering, rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger og hvordan det påvirker deres hverdag

Referanse: Norsk Journalistlag