EU tilkoplingen til det tysk farmasøytiske industri – oppdatert

halstein-krantenknipsels_english21

Go to Crypto Coin Sniper!

Oppdatert informasjon er talen til Gerard Batten i EU parlamentet der han referer til Nazistenes EU plan, og ber Polen for hjelp til å fjerne May som en gjest siden England hjalp Polen med å bekjempe Nazi-Tyskland [6]

EU tilkoplingen til det tysk farmasøytiske industri

Vi hører at den farmasøytisk industri er til for å hjelpe folk. Der dem kjemper for å finne kur etter kur for å redde menneskeheten. Men er det slikt? Er det en annen agenda som blir utspilt i bakgrunnen.

Dette er en meget forenklet og kort historisk overblikk over skapelsen av EU og spesielt tilknytning til den tyske farmasøytiske industri av Dr. Matthias Rath [5]. Det vil for de fleste være overraskende hvor villig disse er til å gå over lik for å nå sine mål. Oversettelsen er ikke en direkte oversettelse, men trukket ut det vesentlige i foredraget.

Først må vi gå tilbake til 1800 tallet for å se på hvordan man presenterte resultater av vitenskapelige studie av naturen. Resultater ble presentert i årlige publikasjoner som ”Jahresberichte über die Fortschritte der Chemie” [1]. Der man oversiktlig ser nye resultater som er blitt gjort. F.eks. fra år 1897 vol 3. Ble C6H2N2Cl4BrJ eller trichlor diazonium chloride bromide iodide som er naturens molekyl dokumentert. Forskere kunne forstå og gjenskape naturen uten at det kostet noe.

Men i 1877 [2] introduserte BASF en tysk patent. På slik måte kunne man leke gud, man har eierskap på naturen. Men det stoppet ikke der. Planen var for dem en verdensomspennende kjemisk og farmasøytisk kartell med sine tre faser plan.

1) Naturen er kopiert.
2) Denne natur er disponert via patenter.
3) Det arbeides for å utvide dette prinsippet om eierskap av naturen til størst mulig antall områder, størst mulig antall land – og dermed til slutt globalt.

Første forsøk på verdensmakt

I 1904 argumenterte Carl Duisberg, sjef for BAYER, for en sammenslåing av BAYER, BASF, Hoechst og andre tyske kjemiske selskaper i den hensikt å sikre en dominasjon av verden.

Denne ideen om verdenserobring ble fremmet til den tyske lederen på den tiden, Keiser Wilhelm II. Tyske kjemiske industri, og den tyske keiser til sammen, forberedte seg på det første militære forsøk på å ekspandere denne nye sektor av industri over hele verden. For å eie og kontrollere det.

Det første skudd for den første verdenskrig var krigsdeklarasjonen 31.07.1914 signert av keiser Wilhelm og den tids kansler Bethmann-Hollweg.

”Vi, Wilhelm, ved guds nåde, herved erklærer krig.”

Seks uker etter krigserklæringen, 31.07.1914, bemerket kansler Bethmann-Hollweg at det virkelige mål for denne krigen var:

”En sentral europeisk økonomisk forening som oppnås gjennom felles tariffavtaler som inkluderer Frankrike, Belgia, Nederland, Danmark, Østerrike, Ungarn, Polen og mulig Italia, Sverige og Norge. Denne økonomiske forening under tysk ledelse må stabilisere Tysklands økonomiske dominans over sentral Europa.”

Mens kjemikere og farmasøytiske industri som laget produkter for denne nye verdens marked, også utviklet metoder for å vinne krigen. For eksempel vitenskapsmannen Fritz Haber fra BASF oppdaget at ved å bruke trykk og temperatur til atmosfærisk nitrogen, kunne man produsere ammoniakk – hovedkomponent til TNT, les bomber.

BASF oppdaget hvordan man kunne lage våpen fra luft, og tok patent på denne metoden. Der keiser Wilhelm ble gitt en forsikring at nå skulle det ikke være mangel på bomber for å sikre en seier.

Mens BAYER gruppen produsere giftgassen, sennepsgass, som ble først brukt under krigen. Viser den vilje disse hadde til å finne opp nye produkter for å vinne krigen.

Som vi alle vet tapte Tyskland krigen i 1918. Planen for den kjemiske og farmasøytiske kartell feilet. Keiseren måtte abdisere mens interessegruppene og bedriftslederne fortsatt holdt sine stillinger.

Andre forsøk på verdensmakt

Året 1926, åtte år etter det kjemiske kartell med sitt første streiftog innom verdensdominans hadde feilet. Ble IG Farben kartellet etablert av Bayer, BASF og Hoechst med en verdi på 11 millioner tyske mark og 80 tusen ansatte. Disse høye herrer av dette styre kalte seg selv for guderådet ”Der Rat der Götter” (Council of the Gods). Noe betenkt når deres først forsøk medførte til tap av 20 millioner liv.

Den 24.03.1931 gav Carl Duisberg, nå leder for IG Farben, et foredrag til den bayerske industriforeningen ”Bayerischer Industriellenverband”. Der han sa ”En lukket økonomiske blokk som er fra Bordeaux til Sofia. Vil gi Europa den finansielle ryggrad den trenger for å fremme sin posisjon i verden.”

Kort tid etter introduserte IG Farben og BAYER gruppen sin første manual for farmasøytiske preparater. Farmasøytiske produkter ”Pharmazeutische Präparate” som lister 200 legemidler allerede utviklet. Disse patenterte legemidler var for salg til hele verden.

Nå fikk disse et nytt forsøk for sine verdensdominanser via en ny radikal politisk gruppe. Nazistene var villig til å gjøre et forsøk. Derfor investerte IG Farben over 40 million tyske mark til den nazistiske valgkampanje.

Noe som er litt underlig er at på morgen, dagen etter, riksdagsbrannen overførte IG Farben 400 tusen tyske mark til den nazistiske forvalterkonto. Oktober 1933 møtte IG Farben leder Hermann Schmitz Adolf Hitler i München for å hylle kuppet.

Den 07.03.1936 i Berlin talte Adolf Hitler ”i denne verden representerer nå Europas folk en familie. Det er ikke veldig klokt å forestille seg at man kan opprettholde et folkeslag med ulike juridiske systemer og verdier, i et så begrenset hus som Europa.”

Tre år etter, 23.01.1939, gav den juridiske sjefstrateg for Nazistyret, nazi-juristen Walter Hallstein en tale i Rostock der han i detalj forklarer den planlagte nye lovgivningssystem i land annektert av Tyskland. Den omfattet hele den sivile og kriminelle lovverk, finanslover, patentlover osv. Den viktigste var ”loven av beskyttelse av tysk blod og ære”. Målet var å sikre kontroll over land overtatt av Tyskland [3].

I 20.07.1940, rett etter at Frankrike akkurat hadde blitt okkupert. Sendte IG Farben et notat til Hitler-styret der ble det nevnt. ”Det første som må gjøres i den nye Europa orden er å redefinere patentlover”.. ”så at, under tysk lederskap, en Europeisk region er etablert bestående av en rekke andre suverene land, bortsett fra Stor-Tyskland. Forme en økonomisk enhet og mulig senere enhetlig tariff og pengeunion”.

Det ikke mange som vet er at 24 km fra Auschwitz var IG Auschwitz, den største industrielle område under den andreverdenskrig. Hundre prosent datterselskap av IG Farben.

Vi vet SS legene utførte grusomme forsøk på mennesker i konsentrasjonsleirene. Fra Nuremberg rettsaken fortelles at de tester som ble utført på konsentrasjonsleir fanger var laget av IG Farben, og dette var jo selvsagt patentert. Slik som patentnummer 607 537 fra BAYER kjemoterapi [4].

BAYER leder Fritz Ter Meer fikk syv år for slavearbeid, massemord og andre brudd på menneskeheten. Han selv sier at han var en frelse for menneskeheten.

60 millioner liv måtte dø for kartellet andre forsøk på militær verdenserobring.

Tredje forsøk på verdensmakt

Den samme Walter Hallstein som skissert planen om å erobre land i 1939, ble innsatt som grunnlovspresident til Brussel styrte EU atten år senere. I ti år var han sjefsarkitekt for denne ”konstruksjon”. Som er det tredje forsøk på verdendominans.

Summer kan vi liste opp at disse er

A) En skruppelløs røverbande
B) Et stort område for plyndring
C) Et godt skjult tyveri plan

Noen få år etter andreverdenskrig der alle viktige finansielle postene ble fylt opp. Der f.eks. daglig leder i BAYER Kurt Hansen fra 1961 til 1974. Under krigen hjalp til å organisere militær kampanjer når han arbeidet under hovedkontoret for råvarer i Berlin. Dvs. en koordinator kontor for økonomisk utnyttelse av okkuperte land.

Daglig leder i BASF Carl Wurster var i styret fram til 1972. Under Nazi styret var han finansdirektør ved det tysk handelskammer.

Daglig leder i Hoechst Carl Winnacker fra 1952 til 1969. Nazi medlem og leder når det ble utført forsøk på mennesker ved Auschwitz og Bunchenwald konsentrasjonsleirer. Inspekterte selv Auschwitz komplekset den 17.07.1942.

Men man må ikke glemme de håndlangere fra politikken som også var med på å fremme dette tredje forsøk på verdensdominans.

Ludwig Erhard (CDU) tysk kansler fra 1963 til 1966 var en IG Farben rådgiver til nazi styret under den andreverdenskrigen under rikets industrigruppe ”Reich industry group”.

Kurt-George Kiesinger (CDU) tysk kansler fra 1966 til 1969 var en nazi partimedlem fra 1933 til 1945 og styrte utenriksminister Ribbentrop sin radio og propaganda departement.

Karl Schiller (SPD) føderale finansminister fra 1966 til 1972 var en nazi partimedlem under andreverdenskrig og arbeidet ved den nazisitske globale økonomiske institutt i Kiel. Skrev et essay om å aktivere den nye Europeiske orden etter den ”ultimale seier”.

Der målet for disse var

1) Bygge opp den tyske republikk til en farmasøytisk og kjemiske industrihøyborg.
2) Etablere ”Brussel EU”

A) En skruppelløs røverbande

Hans Maria Globke, medforfatter av Nuremberg raseloven. Slapp straff under Nuremberg krigstribunalet via saksforhandlinger. Denne personen var ansvarlig i de okkuperte områder for implementering av lover og lovfesting av Nazi/IG Farben kartell regimet.

Selv med dette ble han innsatt som leder av forbundskansleriet av den første forbundskansler Konrad Adenauer (CDU) i 1949. Dette er den nøkkelstilling i den tyske regjering. All autorisering relatert til partier, utenriks, EU utvidelse, regjering, etterretningstjeneste og hæren gikk til Hans Maria Globke, før den ble send videre til kansleren.

Denne politiske ”string-pulling” innflytelse har foregått til nå. Carl Wurster var leder for BASF, arbeidet en ung mann med navn Helmut Kohl som 16 år senere ble Tysk kansler helt til han ble stemt ut. Helmut Kohl plukket ut Angela Merkel som sin etterfølger.

Hans Maria Globke den første leder av forbundskansleriet ble overtatt av Wolfgang Schäuble, som var finansminister under Angela Merkel. Der Merkel og Schäuble dyttet på ”Brussel EU”, selv med all den europeisk motstand.

B) Et stort område for plyndring

Forenklet er består dette området av Europa, dens nasjoner og folk.

For å få dette til krever den et koordineringskontor, et politbyrå, der økonomiske interessegrupper dikterer politiske beslutninger i Europa.

Røverbaronene viker ikke unna fra rampelyset. Så tidlig som i 15 og 16 juli 1969 ser vi at Walter Hallstein og Karl Winnacker fremmer en ”handlingsutvalg for det United State of Europe”.

”Brussel EU” er ikke et demokrati, men kun et sentralkontor for å fremme kartellinteresser i Europa. EU kommisjonen er det ingen velges inn til. Denne kommisjon – ikke EU parlamentet – lager utkast til lover der EU parlamentet bare vifter igjennom. Relatert til viktige saker er det EU kommisjonen som også utsteder direktiver og forordninger som blir lov for over 500 millioner folk i Europa, uten at den går igjennom EU parlamentet.

Vi blir fortalt at ”Brussel EU” er et demokrati. I det aller beste tilfellet er dette et fikenblad demokrati (skinndemokrati).

Den virkelige makt ligger innom ”EU kommisjonen”, det kartell, politbyrået er beskyttet av en høy mur. Utenfor muren står 500 millioner mennesker. Hvert fjerde år får den mulighet til å velge et EU parlament, men dette fikenblad parlament har ingen makt til å foreslå lover, som er vesentlig del til et virkelig demokrati.

Summert er ”Brussel EU” ikke et demokrati men et diktatur.

C) Et godt skjult tyveri plan

Disse har startet to verdenskriger for å oppnå verdensdominans for deres industrielle sektor. Begge ganger har dem feilet. Men nekter å ikke gi opp. Men problemet er at dem ikke lengre kan gjøre dette åpent. Siden dem får ikke lov til å starte en ny krig for den tredje gang.

Så dem må finne på en annen metode. Dem må tvinge på knærne de land dem vil erobre og kontrollere, men nå uten våpen.

Hvordan gjør man det? Vel via økonomiske utnyttelser, finansielle ødeleggelser. Ved å ruinere hele den nasjonale økonomien. Ved å aktivere internasjonal finansiellkrise. Dette skaper politisk avhengighet og til syvende og sist leder til deres mål, som de feilet via militære midler.

Men hvordan gjør dem det? For det første kan ikke verdensdominansen være åpent, den må være skjult. Løsningen er i den farmasøytiske virksomheten via sykdom.

Dimensjonen av denne svindel er mer enn man kan fatte. Hvordan kan dette fungere? Kun via løgner. Ved å tilby et produkt og insisterer på at det menes helse. Men faktisk er produktet som blir er lansert, betyr mer sykdom. Vi kan raskt oppsummere hvordan denne svindel fungerer.

Den farmasøytiske industri er ikke en helseindustri, men en investerings sektor som i hovedårsak tjener de farmasøytiske aksjeholerens profitt. Der markedsplassen av den farmasøytiske industri er vår kropp. Men kun så lenge den er syk. Forsettlig opprettholdelse av sykdommer, økende hastighet og skapelse av nye sykdommer er fundamentet for den farmasøytiske investerings industris kontinuerlige eksistens. Som følge av dette er forhindring og fjerning av sykdom skadelig for denne investor sektor. Og kjempes med all midler som er tilgjengelig for å opprettholde status quo.

Patenter er den lovlige basis og økonomiske kontrollinstrument for denne milliard dollar svindel.

Ved vilkårlig definert lisensavgift for sine patenterte medisiner, kan farmasøytiske firmaene bestemme deres egen profitt!

Den patenterte farmasøytiske medisin er den økonomiske forretningsbase for den farmasøytiske investeringsvirksomhet, og er også hovedårsaken til f.eks. kreft epidemien.

Men siden man kan kun patentere nye medisiner, mens naturlig legemidler ikke kan bli patentert. Er det en kontinuerlig anstrengelse til å skape nye syntetiske molekyler. Disse syntetiske molekyler er kunstige, vil ikke kroppen kjenner dem igjen. Derfor reagerer kroppen på dette som om det er en gift. Hvis denne avgiftning prosess ikke fungerer blir celler ødelagte og kreften sprer seg.

Denne ”patentprinsipp” tvinger denne industrien til å levere ut nye gifter til menneskeheten.

Milliard dollar farmasøytiske investeringsindustri er hovedårsaken til den konstant opprettholdelse av kreftepidemien. De direkte kostander av farmasøytisk investeringsvirksomhet og den enorme økonomiske og sosiale skade som denne virksomhet forårsaker på mennesker over hele verden. Leder til en systematisk ut blødning av de nasjonale økonomier over hele verden. Derfor blir land økonomiske og politiske avhengig.

Fra World Economic Forum i 2011 ble det estimert at ved 2030 vil kostnader for kreft og andre ikke-infeksiøse sykdommer bli 34 billioner euro.

Patenter er det ”våpen” med hvilken den kjemiske og farmasøytisk kartell har organisert for det tredje forsøk på verdensdominans.

Tiår med dominans av den kjemiske og farmasøytisk kartell har forårsaket at land i Europa er på grensen til økonomisk ruin.

Tiår med utnyttelse av dette kjemiske og farmasøytisk kartell forårsaker urettferdighet og insolvens av hele nasjoner.

I 2009 arrangerte kartellet sin avgjørende maktoverføring i Europa, Lisboa-traktaten. Denne ”fullmaktslov” skaper det politiske rammeverk for et økonomisk diktatur fra Brussel.

Hvis Walter Hallstein, Nazi/IG Farben kartell arkitekten for Europa, hadde lest Lisboa-traktaten. Ville han funnet ut at alle de lover som han selv oppfordret i 1939. Med kun et unntak. Det er ”loven av beskyttelse av tysk blod og ære”. Som ikke lenger passer inn i tiden.

Datterselskapene til IG Farben som er BAYER og BASF representeres av Angela Merkel. Mens Nicolas Sarkozy overvåket fusjonen av Hoechst, datterselskapet til IG Farben, med den franske Sanofi-gruppen og finansierte denne farmasøytiske ekteskap med 55 billioner Euro av skattebetalernes penger.

Da kan vi spørre oss. Er EU til nytte for oss?

Go to Betting Gods!

Referanser:
[1] https://catalog.hathitrust.org/Record/000050422
[2] https://www.basf.com/tw/zh/company/about-us/history/1865-1901.html
[3] The Nazi Roots of the Brussels EU
http://www.reject-the-eu.co.uk/shared/media/EU/websites/pdf/nazi-roots-of-brussels-eu/nazi-roots-brussels-eu-EN-20170227-00-introduction.pdf
[4] Dokumenter fra Nürnbergprosessen
www.profit-over-life.org
[5] Dr. Rath – EU Political perspective

[6] E.U Created By Nazis – Not shown on the #BBC

Annonser