Vet du at Norge er med et prosjekt som vil overvåke alle mennesker i verden?

Planen fra ID2020 har til mål å identifisere alle mennesker i verden. Et prosjekt som minner om det jeg hørt om under min utdanning på NTH, der var metoden å gi alle mennesker et personlig telefonnummer, men også noe som DARPA har utviklet. Som jeg vil kommentere helt på slutten av artikkelen.

ID2020 forteller at verdensbanken forteller at over en milliard mennesker, inkludert mange millioner barn, kvinner og flykninger mangler en form for offisiell identifikasjon. At målet er å ”hjelpe” disse med helsetjeneste, åpne en bankkonto eller få utdanning. Og er i fare for å bli offer for trafficking.

Selvsagt ligger dette under bærekraftige utviklingsmålene 2015-2030 som skal gi ID til alle i verden, til og med over de 20 millioner flyktninger. Som går under Target 16.9. Der regjeringer, NGOer og privat sektor samarbeider med å utvikle teknologi for denne overvåkning, unnskyld den gode hjelp til trengende.

ID2020 skriver at ”fordelen med denne digitale identitet er for både individer og organisasjoner”.

Og lister opp fire punkter.

Personal (Personlig – Unik til deg og deg alene)
Persistent (følger deg hele livet, fra fødsel til død)
Private (du kan kontrollere din identitet, og du kan velge å dele med de su vil dele med)
Portable (tilgjengelig overalt)

ID2020 forteller at i September 2015 adopterte alle FN medlemstater det mål å fullføre de bærekraftige utviklingsmålene i 2030, en videreføring av Agenda 21 som går under navnet Agenda 2030. Man kan bli konspiratorisk at vi i Norge skal få nye pass og nasjonale ID kort i 2020 selv om dette har vært allerede klart i 2014. Men det er vel tilfeldigheter.

Man kan også anmerke at ID2020 skriver at European Parlamentet godkjente i april 2016 General Data Protection Regulation (GDPR) som er en del av Agenda 2030.

Ser man på de som finansier og hvem pengene går til ser vi at Norge gir penger til UNICEF, UNHCR og GAVI. Der UNICEF og GAVI rettes mot helse, mens UNHCR går til å registrere flykninger. Mens UNICEF, verdensbanken og Bill & Melinda Gates også finansierer ID2020.

Vi kan lese og se at UNHCR utfører digital ID pilot på flyktninger. Noe man kan mistenke at det er derfor land signerer under FNs migrasjonspakt og Flyktning-avtalen bak ryggen til landets borgere. For å gjøre forflytting av disse inn i vestlige land på et industrielt nivå. Mens Accenture og Microsoft lager Block-Chain and biometrisk løsning for å støtte ID2020.

Sjekker vi litt hvem som styrer ID2020 finner vi en person med navnet Seth Berkley. Han er administrerende direktør i GAVI sin vaksine allianse, finansiert av Norge. I et intervju til Nature sier han.

Overvåke hvem som mottar vaksiner er viktig, det vil ha være umulig uten innovasjoner i digital teknologi. … Mange relevante teknologier er stort sett på plass allerede. Big-data, for eksempel, kan hjelpe offentlige helsepersonell til å forutse spredning av sykdoms- og finslipe-vaksinasjonskampanjer. Geospatial kartlegging og droner brukes allerede i Nigeria for å identifisere samfunn som ikke har mottatt polio vaksiner … Andre prosjekter bidrar til å informere oss om hvem som mottar vaksiner. Vi jobber med et selskap i India kalt Khushi Baby, som skaper «off-grid» digitale helsejournaler. Et halskjede bæres av spedbarn, inneholder et unikt identifikasjonsnummer på en kortavstandskommunikasjonsbrikke. Samfunnets helsearbeidere kan skanne brikken ved hjelp av en mobiltelefon, slik at de kan oppdatere barnas digitale informasjon selv i fjerntliggende områder med liten telefondekning. I den indiske staten Rajasthan har Khushi Baby sporet mer enn 15.000 vaksinasjoner til tusenvis av barn på tvers av 100 landsbyer.

Det vi kan se er at ID2020 higer etter total kontroll over alle mennesker i verden. Metoden er å bruke dette på ”stakkarslige” og så implementere dette over alt. Det er derfor fattige brukes som en pilot. Men også det som skjer i Kina er et resultat av hva ID2020 ønsker. Mye av denne former for overvåkning trenger 5G nettverk som forklarer hvorfor Kina ikke bare ønsker å bygge ut i Europa. Men er store i Afrika og bygger ut 5G i ekspressfart uten mye bråk.

Vi må ikke glemme den amerikanske Total Information Awareness (TIA) som i 2003 ble omdøpt Terrorism Information Awareness av den grunn at ordet Total var noe belastende. TIA ble etablert av DRAPA og er mer og mindre det samme metode som ID2020 fremmer og higer etter.

Dette bruker den Norske stat penger på. Igjen uten å fortelle landets borgere.

Referanser

https://id2020.org
https://investor.accenture.com/~/media/Files/A/Accenture-IR-V2/annual-shareholder-meeting/2019/accenture-2018-definitive-proxy-statement.pdf
https://static1.squarespace.com/static/578015396a4963f7d4413498/t/5a5f92bcc8302548e722dff3/1519157409748/ID2020+Alliance+Doc+-+Jan+2018.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-017-05923-8
https://africatimes.com/2018/12/23/the-world-is-watching-huawei-but-who-is-watching-africa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Total_Information_Awareness
https://www.abcnyheter.no/reise/reisenyheter/2018/05/07/195393945/justisdepartementet-tipper-nye-id-kort-og-pass-kommer-i-2020

Først publisert:

https://steemit.com/news/@colourkiller/vet-du-at-norge-er-med-et-prosjekt-som-vil-overvake-alle-mennesker-i-verden