Om Rågå Nyheter

Denne ideen om Rågå Nyheter har vært i tankene lenge. Men har ikke fått rotet til meg å starte den før nå. Derfor blir innvielses datoen 01.07.2017 passende. Fordi den er på sommeren og et skille mellom det lyse og det mørke.

Hovedgrunnen til Rågå Nyheter er det som skjedde i 2015. Der man opplevde en ukritisk media propaganderte med å ta inn så mange flyktninger som mulig. Mens det viste seg å være for det høyere eller middelklasse folk med mye penger og andre ressurser. Der dem klaget på hva dem fikk som hjelp. Det vi også så at dette var meste menn, heller ingen skadde. Derfor kan vi konkludere med at disse er kun desertører. Man fant også ut at disse ”flyktningene” hadde oppholdt seg i flere år i naboland uten å være i fare.

Det andre er den galskap som SJW (Social justice Warriors) eller på norsk venstreradikale feminister driver på med.

Men også de ”krefter” som ønsker å utnytte andre ved bruk av krig og terror. Spesielt når dem selv sier at dem er kun gode. Disse er mer kjent som globalister.

Derfor er dette et motsvar til denne galskapen og ondskapen som vi opplever omkring i verden.

Rågå Nyheter vil ofte sette seg i rollen som ”djevelens advokat” for at folk skal kunne tenke i andre baner enn den vi er blitt propagandert om.

 

Annonser