EU tilkoplingen til det tysk farmasøytiske industri

halstein-krantenknipsels_english21

EU tilkoplingen til det tysk farmasøytiske industri

Vi hører at den farmasøytisk industri er til for å hjelpe folk. Der dem kjemper for å finne kur etter kur for å redde menneskeheten. Men er det slikt? Er det en annen agenda som blir utspilt i bakgrunnen.

Dette er en meget forenklet og kort historisk overblikk over skapelsen av EU og spesielt tilknytning til den tyske farmasøytiske industri av Dr. Matthias Rath [5]. Det vil for de fleste være overraskende hvor villig disse er til å gå over lik for å nå sine mål. Oversettelsen er ikke en direkte oversettelse, men trukket ut det vesentlige i foredraget.

Først må vi gå tilbake til 1800 tallet for å se på hvordan man presenterte resultater av vitenskapelige studie av naturen. Resultater ble presentert i årlige publikasjoner som ”Jahresberichte über die Fortschritte der Chemie” [1]. Der man oversiktlig ser nye resultater som er blitt gjort. F.eks. fra år 1897 vol 3. Ble C6H2N2Cl4BrJ eller trichlor diazonium chloride bromide iodide som er naturens molekyl dokumentert. Forskere kunne forstå og gjenskape naturen uten at det kostet noe.

Men i 1877 [2] introduserte BASF en tysk patent. På slik måte kunne man leke gud, man har eierskap på naturen. Men det stoppet ikke der. Planen var for dem en verdensomspennende kjemisk og farmasøytisk kartell med sine tre faser plan.

1) Naturen er kopiert.
2) Denne natur er disponert via patenter.
3) Det arbeides for å utvide dette prinsippet om eierskap av naturen til størst mulig antall områder, størst mulig antall land – og dermed til slutt globalt.

Første forsøk på verdensmakt

I 1904 argumenterte Carl Duisberg, sjef for BAYER, for en sammenslåing av BAYER, BASF, Hoechst og andre tyske kjemiske selskaper i den hensikt å sikre en dominasjon av verden.

Denne ideen om verdenserobring ble fremmet til den tyske lederen på den tiden, Keiser Wilhelm II. Tyske kjemiske industri, og den tyske keiser til sammen, forberedte seg på det første militære forsøk på å ekspandere denne nye sektor av industri over hele verden. For å eie og kontrollere det.

Det første skudd for den første verdenskrig var krigsdeklarasjonen 31.07.1914 signert av keiser Wilhelm og den tids kansler Bethmann-Hollweg.

”Vi, Wilhelm, ved guds nåde, herved erklærer krig.”

Seks uker etter krigserklæringen, 31.07.1914, bemerket kansler Bethmann-Hollweg at det virkelige mål for denne krigen var:

”En sentral europeisk økonomisk forening som oppnås gjennom felles tariffavtaler som inkluderer Frankrike, Belgia, Nederland, Danmark, Østerrike, Ungarn, Polen og mulig Italia, Sverige og Norge. Denne økonomiske forening under tysk ledelse må stabilisere Tysklands økonomiske dominans over sentral Europa.”

Mens kjemikere og farmasøytiske industri som laget produkter for denne nye verdens marked, også utviklet metoder for å vinne krigen. For eksempel vitenskapsmannen Fritz Haber fra BASF oppdaget at ved å bruke trykk og temperatur til atmosfærisk nitrogen, kunne man produsere ammoniakk – hovedkomponent til TNT, les bomber.

BASF oppdaget hvordan man kunne lage våpen fra luft, og tok patent på denne metoden. Der keiser Wilhelm ble gitt en forsikring at nå skulle det ikke være mangel på bomber for å sikre en seier.

Mens BAYER gruppen produsere giftgassen, sennepsgass, som ble først brukt under krigen. Viser den vilje disse hadde til å finne opp nye produkter for å vinne krigen.

Som vi alle vet tapte Tyskland krigen i 1918. Planen for den kjemiske og farmasøytiske kartell feilet. Keiseren måtte abdisere mens interessegruppene og bedriftslederne fortsatt holdt sine stillinger.

Andre forsøk på verdensmakt

Året 1926, åtte år etter det kjemiske kartell med sitt første streiftog innom verdensdominans hadde feilet. Ble IG Farben kartellet etablert av Bayer, BASF og Hoechst med en verdi på 11 millioner tyske mark og 80 tusen ansatte. Disse høye herrer av dette styre kalte seg selv for guderådet ”Der Rat der Götter” (Council of the Gods). Noe betenkt når deres først forsøk medførte til tap av 20 millioner liv.

Den 24.03.1931 gav Carl Duisberg, nå leder for IG Farben, et foredrag til den bayerske industriforeningen ”Bayerischer Industriellenverband”. Der han sa ”En lukket økonomiske blokk som er fra Bordeaux til Sofia. Vil gi Europa den finansielle ryggrad den trenger for å fremme sin posisjon i verden.”

Kort tid etter introduserte IG Farben og BAYER gruppen sin første manual for farmasøytiske preparater. Farmasøytiske produkter ”Pharmazeutische Präparate” som lister 200 legemidler allerede utviklet. Disse patenterte legemidler var for salg til hele verden.

Nå fikk disse et nytt forsøk for sine verdensdominanser via en ny radikal politisk gruppe. Nazistene var villig til å gjøre et forsøk. Derfor investerte IG Farben over 40 million tyske mark til den nazistiske valgkampanje.

Noe som er litt underlig er at på morgen, dagen etter, riksdagsbrannen overførte IG Farben 400 tusen tyske mark til den nazistiske forvalterkonto. Oktober 1933 møtte IG Farben leder Hermann Schmitz Adolf Hitler i München for å hylle kuppet.

Den 07.03.1936 i Berlin talte Adolf Hitler ”i denne verden representerer nå Europas folk en familie. Det er ikke veldig klokt å forestille seg at man kan opprettholde et folkeslag med ulike juridiske systemer og verdier, i et så begrenset hus som Europa.”

Tre år etter, 23.01.1939, gav den juridiske sjefstrateg for Nazistyret, nazi-juristen Walter Hallstein en tale i Rostock der han i detalj forklarer den planlagte nye lovgivningssystem i land annektert av Tyskland. Den omfattet hele den sivile og kriminelle lovverk, finanslover, patentlover osv. Den viktigste var ”loven av beskyttelse av tysk blod og ære”. Målet var å sikre kontroll over land overtatt av Tyskland [3].

I 20.07.1940, rett etter at Frankrike akkurat hadde blitt okkupert. Sendte IG Farben et notat til Hitler-styret der ble det nevnt. ”Det første som må gjøres i den nye Europa orden er å redefinere patentlover”.. ”så at, under tysk lederskap, en Europeisk region er etablert bestående av en rekke andre suverene land, bortsett fra Stor-Tyskland. Forme en økonomisk enhet og mulig senere enhetlig tariff og pengeunion”.

Det ikke mange som vet er at 24 km fra Auschwitz var IG Auschwitz, den største industrielle område under den andreverdenskrig. Hundre prosent datterselskap av IG Farben.

Vi vet SS legene utførte grusomme forsøk på mennesker i konsentrasjonsleirene. Fra Nuremberg rettsaken fortelles at de tester som ble utført på konsentrasjonsleir fanger var laget av IG Farben, og dette var jo selvsagt patentert. Slik som patentnummer 607 537 fra BAYER kjemoterapi [4].

BAYER leder Fritz Ter Meer fikk syv år for slavearbeid, massemord og andre brudd på menneskeheten. Han selv sier at han var en frelse for menneskeheten.

60 millioner liv måtte dø for kartellet andre forsøk på militær verdenserobring.

Tredje forsøk på verdensmakt

Den samme Walter Hallstein som skissert planen om å erobre land i 1939, ble innsatt som grunnlovspresident til Brussel styrte EU atten år senere. I ti år var han sjefsarkitekt for denne ”konstruksjon”. Som er det tredje forsøk på verdendominans.

Summer kan vi liste opp at disse er

A) En skruppelløs røverbande
B) Et stort område for plyndring
C) Et godt skjult tyveri plan

Noen få år etter andreverdenskrig der alle viktige finansielle postene ble fylt opp. Der f.eks. daglig leder i BAYER Kurt Hansen fra 1961 til 1974. Under krigen hjalp til å organisere militær kampanjer når han arbeidet under hovedkontoret for råvarer i Berlin. Dvs. en koordinator kontor for økonomisk utnyttelse av okkuperte land.

Daglig leder i BASF Carl Wurster var i styret fram til 1972. Under Nazi styret var han finansdirektør ved det tysk handelskammer.

Daglig leder i Hoechst Carl Winnacker fra 1952 til 1969. Nazi medlem og leder når det ble utført forsøk på mennesker ved Auschwitz og Bunchenwald konsentrasjonsleirer. Inspekterte selv Auschwitz komplekset den 17.07.1942.

Men man må ikke glemme de håndlangere fra politikken som også var med på å fremme dette tredje forsøk på verdensdominans.

Ludwig Erhard (CDU) tysk kansler fra 1963 til 1966 var en IG Farben rådgiver til nazi styret under den andreverdenskrigen under rikets industrigruppe ”Reich industry group”.

Kurt-George Kiesinger (CDU) tysk kansler fra 1966 til 1969 var en nazi partimedlem fra 1933 til 1945 og styrte utenriksminister Ribbentrop sin radio og propaganda departement.

Karl Schiller (SPD) føderale finansminister fra 1966 til 1972 var en nazi partimedlem under andreverdenskrig og arbeidet ved den nazisitske globale økonomiske institutt i Kiel. Skrev et essay om å aktivere den nye Europeiske orden etter den ”ultimale seier”.

Der målet for disse var

1) Bygge opp den tyske republikk til en farmasøytisk og kjemiske industrihøyborg.
2) Etablere ”Brussel EU”

A) En skruppelløs røverbande

Hans Maria Globke, medforfatter av Nuremberg raseloven. Slapp straff under Nuremberg krigstribunalet via saksforhandlinger. Denne personen var ansvarlig i de okkuperte områder for implementering av lover og lovfesting av Nazi/IG Farben kartell regimet.

Selv med dette ble han innsatt som leder av forbundskansleriet av den første forbundskansler Konrad Adenauer (CDU) i 1949. Dette er den nøkkelstilling i den tyske regjering. All autorisering relatert til partier, utenriks, EU utvidelse, regjering, etterretningstjeneste og hæren gikk til Hans Maria Globke, før den ble send videre til kansleren.

Denne politiske ”string-pulling” innflytelse har foregått til nå. Carl Wurster var leder for BASF, arbeidet en ung mann med navn Helmut Kohl som 16 år senere ble Tysk kansler helt til han ble stemt ut. Helmut Kohl plukket ut Angela Merkel som sin etterfølger.

Hans Maria Globke den første leder av forbundskansleriet ble overtatt av Wolfgang Schäuble, som var finansminister under Angela Merkel. Der Merkel og Schäuble dyttet på ”Brussel EU”, selv med all den europeisk motstand.

B) Et stort område for plyndring

Forenklet er består dette området av Europa, dens nasjoner og folk.

For å få dette til krever den et koordineringskontor, et politbyrå, der økonomiske interessegrupper dikterer politiske beslutninger i Europa.

Røverbaronene viker ikke unna fra rampelyset. Så tidlig som i 15 og 16 juli 1969 ser vi at Walter Hallstein og Karl Winnacker fremmer en ”handlingsutvalg for det United State of Europe”.

”Brussel EU” er ikke et demokrati, men kun et sentralkontor for å fremme kartellinteresser i Europa. EU kommisjonen er det ingen velges inn til. Denne kommisjon – ikke EU parlamentet – lager utkast til lover der EU parlamentet bare vifter igjennom. Relatert til viktige saker er det EU kommisjonen som også utsteder direktiver og forordninger som blir lov for over 500 millioner folk i Europa, uten at den går igjennom EU parlamentet.

Vi blir fortalt at ”Brussel EU” er et demokrati. I det aller beste tilfellet er dette et fikenblad demokrati (skinndemokrati).

Den virkelige makt ligger innom ”EU kommisjonen”, det kartell, politbyrået er beskyttet av en høy mur. Utenfor muren står 500 millioner mennesker. Hvert fjerde år får den mulighet til å velge et EU parlament, men dette fikenblad parlament har ingen makt til å foreslå lover, som er vesentlig del til et virkelig demokrati.

Summert er ”Brussel EU” ikke et demokrati men et diktatur.

C) Et godt skjult tyveri plan

Disse har startet to verdenskriger for å oppnå verdensdominans for deres industrielle sektor. Begge ganger har dem feilet. Men nekter å ikke gi opp. Men problemet er at dem ikke lengre kan gjøre dette åpent. Siden dem får ikke lov til å starte en ny krig for den tredje gang.

Så dem må finne på en annen metode. Dem må tvinge på knærne de land dem vil erobre og kontrollere, men nå uten våpen.

Hvordan gjør man det? Vel via økonomiske utnyttelser, finansielle ødeleggelser. Ved å ruinere hele den nasjonale økonomien. Ved å aktivere internasjonal finansiellkrise. Dette skaper politisk avhengighet og til syvende og sist leder til deres mål, som de feilet via militære midler.

Men hvordan gjør dem det? For det første kan ikke verdensdominansen være åpent, den må være skjult. Løsningen er i den farmasøytiske virksomheten via sykdom.

Dimensjonen av denne svindel er mer enn man kan fatte. Hvordan kan dette fungere? Kun via løgner. Ved å tilby et produkt og insisterer på at det menes helse. Men faktisk er produktet som blir er lansert, betyr mer sykdom. Vi kan raskt oppsummere hvordan denne svindel fungerer.

Den farmasøytiske industri er ikke en helseindustri, men en investerings sektor som i hovedårsak tjener de farmasøytiske aksjeholerens profitt. Der markedsplassen av den farmasøytiske industri er vår kropp. Men kun så lenge den er syk. Forsettlig opprettholdelse av sykdommer, økende hastighet og skapelse av nye sykdommer er fundamentet for den farmasøytiske investerings industris kontinuerlige eksistens. Som følge av dette er forhindring og fjerning av sykdom skadelig for denne investor sektor. Og kjempes med all midler som er tilgjengelig for å opprettholde status quo.

Patenter er den lovlige basis og økonomiske kontrollinstrument for denne milliard dollar svindel.

Ved vilkårlig definert lisensavgift for sine patenterte medisiner, kan farmasøytiske firmaene bestemme deres egen profitt!

Den patenterte farmasøytiske medisin er den økonomiske forretningsbase for den farmasøytiske investeringsvirksomhet, og er også hovedårsaken til f.eks. kreft epidemien.

Men siden man kan kun patentere nye medisiner, mens naturlig legemidler ikke kan bli patentert. Er det en kontinuerlig anstrengelse til å skape nye syntetiske molekyler. Disse syntetiske molekyler er kunstige, vil ikke kroppen kjenner dem igjen. Derfor reagerer kroppen på dette som om det er en gift. Hvis denne avgiftning prosess ikke fungerer blir celler ødelagte og kreften sprer seg.

Denne ”patentprinsipp” tvinger denne industrien til å levere ut nye gifter til menneskeheten.

Milliard dollar farmasøytiske investeringsindustri er hovedårsaken til den konstant opprettholdelse av kreftepidemien. De direkte kostander av farmasøytisk investeringsvirksomhet og den enorme økonomiske og sosiale skade som denne virksomhet forårsaker på mennesker over hele verden. Leder til en systematisk ut blødning av de nasjonale økonomier over hele verden. Derfor blir land økonomiske og politiske avhengig.

Fra World Economic Forum i 2011 ble det estimert at ved 2030 vil kostnader for kreft og andre ikke-infeksiøse sykdommer bli 34 billioner euro.

Patenter er det ”våpen” med hvilken den kjemiske og farmasøytisk kartell har organisert for det tredje forsøk på verdensdominans.

Tiår med dominans av den kjemiske og farmasøytisk kartell har forårsaket at land i Europa er på grensen til økonomisk ruin.

Tiår med utnyttelse av dette kjemiske og farmasøytisk kartell forårsaker urettferdighet og insolvens av hele nasjoner.

I 2009 arrangerte kartellet sin avgjørende maktoverføring i Europa, Lisboa-traktaten. Denne ”fullmaktslov” skaper det politiske rammeverk for et økonomisk diktatur fra Brussel.

Hvis Walter Hallstein, Nazi/IG Farben kartell arkitekten for Europa, hadde lest Lisboa-traktaten. Ville han funnet ut at alle de lover som han selv oppfordret i 1939. Med kun et unntak. Det er ”loven av beskyttelse av tysk blod og ære”. Som ikke lenger passer inn i tiden.

Datterselskapene til IG Farben som er BAYER og BASF representeres av Angela Merkel. Mens Nicolas Sarkozy overvåket fusjonen av Hoechst, datterselskapet til IG Farben, med den franske Sanofi-gruppen og finansierte denne farmasøytiske ekteskap med 55 billioner Euro av skattebetalernes penger.

Da kan vi spørre oss. Er EU til nytte for oss?

Referanser:
[1] https://catalog.hathitrust.org/Record/000050422
[2] https://www.basf.com/tw/zh/company/about-us/history/1865-1901.html
[3] The Nazi Roots of the Brussels EU
http://www.reject-the-eu.co.uk/shared/media/EU/websites/pdf/nazi-roots-of-brussels-eu/nazi-roots-brussels-eu-EN-20170227-00-introduction.pdf
[4] Dokumenter fra Nürnbergprosessen
www.profit-over-life.org
[5] Dr. Rath – EU Political perspective

 

Annonser

Aktivisme funker! – kommentar

RÅGÅDet er ikke uten grunn at Identitærbevegelsen utfører forskjellige kampanjer. Fordi dem sa til seg selv at ideen er synlig på nett, betyr ikke dette at dem er synlig i gaten (folk flest). Mens media hyler om det ene og det andre, klarer dem med få virkemidler vise deres og venstresiden (*) hykleri.

Andre som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) viser ved kun å vise seg hvilken hykleri media og staten dem driver på med. Man trenger ikke å være enig i NMR, men dem viser at ”rettstaten” sier at dem ikke makter å få kontroll på den multikulturelle kriminaliteten. At man ikke kan stoppe utenlandske kriminelle inn i landet fordi vi har åpne grenser, osv. Men når det er noen få hvite som går med flagg ned en gate. Da er det et massivt oppbud med politi for å slå ned på dette, det blir da utømmelige ressurser. Men også klarer staten å stoppe folk ved grensen for så å gi dem innreiseforbud.

Flere folk ser at ”rettstaten” lyver bevisst til sin egen befolkning rett opp i ansiktet, og at staten bryr seg mer om andre enn sine egne borgere. Slik som når ei svenske skulle føde, men ble nektet hjelp av sykehuset så hun måtte føde i en garage, mens ”flyktninger” kommer først inn og får alt gratis. I Sverige sier dem at ”alla människors lika värde”, men i praksis gjør ikke staten det. Det eneste dem gjør er å gjøre sine egne borgere verdiløse. Noe som skjer i de fleste land i Europa. At staten er blitt borgernes største fiende.

(*) med venstresiden menes de som fremme gloablismen og multikulturen og annen galskap. Disse kan være på venstre- og høyresiden.

Referanse: https://resett.no/2018/01/16/aktivisme-funker/

#Metoo – narsissismens triumf? – kommentar

RÅGÅAlle som har sett litt på hvem som styrer denne kampanjen ser at det er en gruppe som dukker konstant opp. Venstreradikale feminister og globalister.

At disse ikke bryr seg om virkelige og alvorlige hendelser er innlysende. At disse nekter å kritisere multikulturens herjinger mot kvinner, men ofte hyler om bagatell saker blir blåst opp.

Så her er det to mål, angripe hvite menn og dekke over den galskapen som heter multikulturelle .

Er Hanne Skartveit en venstreradikal feminist? Er Hadia Tajik en vnstreradikal feminist? (Den siste er EU-tilhenger- og det er ingen venstreradikale!)

Hanne Skartveit og Hadia Tajik kan man defineres i klassen venstreradikale? Siden dem lever i en fantasiverden ikke i den virkelige verden.

hva er en globalist ?

Det ligger i navnet. Det er f.eks. en som mener at land ikke skal finnes. At lover og regler i et land skal overkjøres av ”internasjonale lover”. At du ikke har rett på din egen identitet. osv.

Vi ser at globalister har finansiert nazi-tyskland og kommunismen. Mens EU er en videreføring av IG Farben og Nazi-styret plan om en europeisk union.

Det er avtaler om en EU, midt-østen og Nord-Afrikansk frihandel, på lik linje som EU kun solgte seg inn som. EU skulle kun være en frihandel. Men nå skal den ha en egen politistyrke og eget militær. Ikke uten grunn at EU er så ivrig å kaste inn disse folkene inn i Europa, slik at regionen blir mer og mer lik hverandre. Da er det lettere å styre det.

Vi har jo kommunismen som fungerte på samme måte, at alt skulle blandes i en graut, fordi da var den mer kontrollerbar. Hvis en person uten identitet, hva har den å kjempe for?

Men vi har også FN som ønsker å fremme en global verden, der vi har en regjering, en stat, en religion. Metoden er Agenda 21 og Agenda 2030, der man har til mål å regulere hele verden, slik at det er visse områder der ”folket” ikke har lov å ferdes, men må oppholde seg i gitt soner.

Man kan sammenligne hva som skjedde med Indonesia, der globalister delte opp landet i sine regioner av interesser.

Vi kan utvide det mer og mer i detaljer, men i sum så ser vi at det er de samme støttespillere som er med på å veileder og /eller finansierer denne galskapen.

Les John Perkins ”Confessions of an Economic Hit Man” der han forklarer i detalj hvordan det globalistiske systemet fungerer.

Hmm geografi – og fri flyt av mennesker over alle landegrenser har vel mye med globalismen å gjøre pr definisjon. Sannheten er vel den at det er ingen leder her bare et ”sug” etter mat og et bedre liv som er drivkraften her. Det er verken religion eller kapitalister som står bak denne globaliseringen men det enkelte menneskets behov for mat og et bedre liv som er bakgrunnen menneskestrømmen.

De bør lese deg opp. Denne er en god start ”Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion ”

Referanse: https://resett.no/2018/01/11/metoo-narsissismens-triumf/

Gunnar Stavrums uspiselige innlegg – kommentar

RÅGÅ

Vi lever i et samfunn der vi har forskjellig tabuer avhengig av om du er av ”eliten” eller ”almuen”. Der man forskjellbehandler på lignende saker.

Vi ser ikke bare Grande/Søviknes saken.

Men vi ser igjen under gjengvoldtekt, der media tror på offeret og i et annet tilfellet tror ikke på offeret. Forskjellen er at den var utført av hvite (trodd på) [1]. Mens når det ble utført av multikulturelle som også utførte ekstrem vold (ikke trodd) [2].

Vi har igjen #meetoo der media i kjent stil tror på kvinner hvis det er ”hvite” {flust av referanser på nett}, mens tror ikke på når det ikke er hvite. [3]

Vi ser at det er støtte for muslimske bengalere (rohingya) [6] fordi deres landsby brennes ned, men vil ikke dokumentere at muslimske bengalere gjør det mot hinduistiske i Bangladesh [7].

Ser kun reportasjer kun når sorte blir utsatt i Sør-Afrika [9], men holder tett om de angrep mot hvite der [8].

Nå et barn blir voldtatt og drept, igjen så er det kun sympati for ikke-hvite offer [5], men vil ikke nevnes hvis det gjelder en hvit [4]. Fra en journalist sa hun at kilden ikke var troverdig. En kilde som oversetter en nyhets artikkel fra YLE (den finske stats-kanal). Mer offentlig kommer man ikke i Finland. Det er det samme som å si at NRK er ikke en offentlig godkjent kilde til nyheter.

Man kan legge opp saker etter saker på den bevisste forskjellsbehandling media utfører mot spesielt hvite og forsvarer ikke-hvite. Det er noe ironisk når man i media ønsker alltid å ha en balanse på saker. Slik at begge parter har mulighet å forsvare seg. Noe som virker som det hoppes bukk over når saken treffer nerven PK.

Jeg er ikke mot at journalister gjør en jobb, men dem bør være ærlige og gjøre jobben sin. Ikke drive med agenda politikk.

PS! Nå har jeg ikke tatt opp ”hit piece’er ” som media utfører ved å være først din venn, for så å dolke deg i ryggen. Via å bli intervjuet med åpen kamera, men også samtidig med ”skjult kamera” som dem kan ”klippe og lime” sammen til noe som setter personen i et dårlig lys.

PSS! Pluss at media sier at dem ikke videreformidler sladder eller rykter. Som er et eget tema. Men si Trump og Russland, så forstår man hva jeg sier. Selv om dem er fornuftig nok til å holde tett om når CNN sier at russerne påvirket Pokemon GO for å påvirke valget så Hillary tapte. Men også mer på dette, søk på YT etter ”Liberals New Plan to Stop Trump”. Dette er kilder norsk medias benytter seg av.

[1] Andrea Voll Voldum (21) er «Årets navn»
https://www.dagbladet.no/ny…

[2] Faktisk helt feil: «Svensk kvinne voldtatt av rundt 20 menn»
https://www.nrk.no/norge/fa…

[3] Aziz Ansari får støtte fra CNN-nyhetsanker etter anklager om overgrep
http://www.side2.no/aktuelt…

[4] Ramin våldtog 17-åriga Jonna och eldade sedan upp henne levande
https://samnytt.se/ramin-va…

[5] Pakistanske kjendiser bryter tabu etter at åtteåring ble voldtatt og drept
https://www.dagbladet.no/ny…

[6] Amnesty: Setter Rakhine i flammer for å drive ut rohingyaene
https://www.nrk.no/urix/amn…

[7] 20,000 Muslims burned Hindu village media ignored In order not to harm the image of Islam
https://freespeechtime.blog…

[8] ‘Bury them alive!’: White South Africans fear for their future as horrific farm attacks escalate

http://www.news.com.au/fina…

[9] «En-av-tre» er Sør-Afrikas «MeToo»
https:.nrk.nourienavtreersorafrikasmetoo1.1324

Referanse: https://resett.no/2018/01/17/gunnar-stavrums-uspiselige-innlegg/

PST og Kripos etterforsker innbrudd i datasystemene i Helse sør-øst

RÅGÅDet er det som er problemet med å utfase jobber til utlandet. Man åpner også faren for kriminalitet.

Men slik tenker ikke ”de kloke og høye herrer”. De tenker slik, de som jobber for oss tenker og handler likt som oss. Selv hvor dem kommer fra, siden vi er så snille. Disse er like ærlige som oss og driver ikke med svindel. Selv i land som er beryktet for svindel.

Mantra er at internasjonalisering og globalisering er det beste som finnes, vi lever i verden der alle beriker hverandre og vil det beste. Selv om dette høres mer ut som en person som feilaktig er blitt sluppet ut av et mentalt sykehus. Er det slik de fleste politikere, byråkrater og media tenker og oppfører seg.

Når kaos skjer, så er det første dem gjøre er å anklage andre for sine egne problemer, eller gjemmer seg bak lover og regler. I ”jeg fulgte bare ordre” stilen. For så å stikke av til en annen høyere betalt stilling.

En annen ting som er mer betenkt er at i det minste Kripos ansetter folk fra MENA land. Noe jeg har påpekt til dem er en sikkerhetsrisiko. Men det ser ikke ut at PK politiet får det inn i skallen at disse kan være femtekolonister. Noe vi ser i andre land.

Syriske arme finner Europeisk politivåpen brukt av ISIS
https://raagaasite.wordpress.com/2017/11/19/syriske-arme-finner-europeisk-politivapen-brukt-av-isis/

Referanse: https://resett.no/2018/01/15/pst-og-kripos-etterforsker-innbrudd-i-datasystemene-i-helse-sor-ost/