Kristen engelsk jente på 5 år tatt fra sine foreldre og fostres opp av muslimer

Denne historien er så ond og grusom, at jeg måtte sjekke to ganger for å se om dette var en spøk. Men beklageligvis er denne en sann historie. Det er med sikkerhet at flere slike tilfeller er tilstede. Men blir skjult i multikulturensnavn. Kun fra dette enkle tilfellet er det endelige bevis på at multikultur er ikke bare feilslått, det er en løgn satt i system av virkelig onde mennesker. At dem bevisst torturerer barn på alteret av multikultur, viser det sanne sataniske ondskap dem utfører. Men er så frekk å kalle dette for noe godt.

Saken er at en hvit engelsk jente på 5 år er blitt tvunget til å være hos muslimske fosterforeldre. Der jenta ikke fikk lov til å bære kors og måtte snakke arabisk. Jentebarnet har vært hos disse muslimske fosterforeldre i de siste seks måneder. Plasseringen ble utført mot foreldrene ønske. Dette har skjedd i skandale infiserte kommunen Tower Hamlets, et typisk multikulturelt sted. Fra konfidensielle rapporter fortelles det at barnet har grått og tryglet om ikke å bli returnert til disse muslimske fosterforeldre. Jentebarnet sier at dem snakker ikke engelsk. Jentebarnet ble tunget til å fjerne sitt halskjede med kors på. Jentebarnet ble tvunget til å snakke arabisk. Da jentebarnet hadde fått yndlingsmat fra sin mor, ble hun nektet å spise det. Fordi de muslimske fosterforeldre sa at det er forbudt med mat med svinekjøtt. Rapporter også beskriver at jentebarnet er blitt tvunget av sine fosterforeldre å si til sin mor at «jul og påske er dumt» og at «europeiske kvinner er dumme og fylliker». Kommunen nekter å fortelle om hvor mange lignende tilfeller det finnes. Kommunen Tower Hamlets er blitt kritisert for å være korrupt og har lite evne å ta vare på barn. Men dette er typisk med multikulturelle samfunn.

Til slutt vil jeg si at dette er barnemishandling på det groveste. Men også dette beviser at den djevelskap som finnes blant byråkrater. Hvorfor vil ikke byråkratiet gjøre det bedre for de som kommer etter oss, ikke laget et helvete for dem. Det vi ser at ondskap aksepteres for at det skal finne et multikulturelt samfunn.

Referanse:
Christian child forced into Muslim foster care
https://www.thetimes.co.uk/article/christian-child-forced-into-muslim-foster-care-by-tower-hamlets-council-3gcp6l8cs

Advertisements

Carl Bildt trenger bakkekontakt

Vi har lest i det siste at Sylvia Listhaug har vært på besøk hos broderfolket. Det falt ikke i god jord blant politikere og journalister hos våre brødre og søstre i svea.

Sveriges integreringsminister Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug fordi hun skulle angivelig ikke være en del av norskvalgkamp, og fordi Sylvia Listhaug sprer «nonsens» om Sverige. Sveriges statsminister Stefan Löfven er fornøyd med at Heléne Fritzon avlyste besøket med Sylvia Listhaug.

Mens Stockholms byrådsleder Karin Wanngård synes det er usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet, og sprer løgner om de “No-go soner” i Stockholm og Sverige.

Fra Carl Bildt har vi utsagnet «Norge ljuger – Sverige är ett välfungerande land».

Er dette sant? La oss ta en titt på et sted som heter Stenungsund i Bohuslän. Der er det registrert cirka 10 tusen personer boende i dette tettstedet. En selvstendig journalist tok opp en sak der ei 12 år gammel jente ble inndratt av en eldre gutt på et toalett i stasjonshuset sentralt i Stenungsund. Den 12 år gamle jenta ble voldtatt, mishandlet og truet på livet. Jenta og hennes mor dro og anmeldte saken til politiet. Der jenta fortalte hvem gutten var. Men selv etter 2 måneder har ikke politiet gjort noe. Ekstra tragisk er at hver gang hun ser gutten, så ler rått gutten av henne.

Journalisten syntes dette var urimelig lenge og ringte til politiet for å høre årsaken til dette. Journalisten fikk tak i den som hadde saken, journalisten lurte på hvorfor politiet ikke engang har intervjuet personen. Journalisten forklarte at han har både navn, adresse og personnummer på gutten. Fikk til svar at politiet har ikke nok ressurser. Journalisten syntes dette var urimelig og informerte at jenta er kun 12 år. Men fikk tilsvar at dem forsøker å få ressurser til en voldtekt av et 3 år gammelt barn. Journalisten ble noe satt ut av denne informasjon, mens politiet beklaget på det sterkeste at dem ønsket å hjelpe til. Politiet har ønsket å ha løst saken men dem klarer det ikke.

Hvis Sverige er så fungerende. Da kan vi lure på hvorfor dette skjer? At barn er rettsløse der voldtektsmenn går fri. Fordi politiet og rettstaten har kollapset i Sverige. Kun for å være mest mulig multikulturell.

Carl Bildt trenger bakkekontakt, trenger virkelig bakkekontakt.

Sjekkliste for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge

Norsk Journalistlag utga allerede i 1997 folderen Mangfold eller enfold? – Veiviser for journalistisk arbeid i det flerkulturelle Norge. Formålet var å gi en del tips om hvordan medarbeidere i mediene kan møte de journalistiske utfordringene som er knyttet til dekning av saker som gjelder innvandrere og flyktninger eller fremmedfrykt og rasisme.

VÆR BEVISST i språkbruken. Forsøk å finne fram til ord og begreper som gir et korrekt og nyansert bilde av dagens Norge, og som ikke skaper unødige skiller mellom ulike grupper.

UNNGÅ GENERALISERINGER som kan bidra til å forsterke stereotype oppfatninger om innvandrere, flyktninger aller andre med ikke-norsk bakgrunn.

LEGG VEKT PÅ å formidle mangfoldet i det norske samfunnet ved å trekke inn folk med innvandrerbakgrunn i vanlige saker.

OPPGI IKKE en persons religion, kultur, geografiske eller etniske opprinnelse dersom det ikke er klart relevant for saken. Vær spesielt varsom med en slik angivelse i saker som omhandler kriminalitet.

SJEKK FAKTA og statistikk. Vær særlig forsiktig med tallmateriale som kan bidra til å forsterke negative holdninger til spesielle grupper.

UNNLAT IKKE å ta opp kritikkverdige forhold der innvandrere er involvert, men unngå å bidra til at hele grupper blir stemplet på grunnlag av enkeltpersoners handlinger.

OPPSØK AKTIVT kilder blant innvandrere, både i spesifikke innvandrersaker og i andre saker. Forsøk å etablere et kontaktnett blant innvandrere som kan gi større bredde i kildebruken.

UNNGÅ NASJONALISTISK RETORIKK i sportsjournalistikk som kan nøre opp under negative holdninger til folk fra andre land. Gi plass til den rolle utlendinger spiller i norsk idrettsliv.

UNNGÅ UKRITISK FORMIDLING av rasistiske ytringer. Sjekk informasjon og påstander som kommer fra rasistiske miljøer og innhent fakta og synspunkter som kan korrigere rasistisk propaganda.

VÆR BEVISST i dekningen av politiske utspill hvor det spilles på fremmedfrykt og fremmedfiendtlighet. Unngå å bidra til at det blir politisk stuerent å nøre opp under konflikter mellom nordmenn og innvandrere.

FORSØK Å FORMIDLE hvordan innvandrere opplever diskriminering, rasistiske og fremmedfiendtlige holdninger og hvordan det påvirker deres hverdag

Referanse: Norsk Journalistlag

Hvor dum kan folk være? Veldig dumme eller mer korrekt gal.

I Sverige har Afghanske ulovlige økonomiske migranter som har fått avslag. Satt seg ned å demonstrerer. Mange av dem har fått flere ganger avslag. Disse kaller seg barn. De som har øyne i hodet ser at disse er ikke barn, men voksne.

Afghan barn?

Når det ble satt spørsmålstegn om dette var barn eller ikke. Så ble barn hentet inn. Kun for å gi sympati for “asylbarn”.

AbarnBarn

Ikke nok med det. Nå skriver dem at dem må være i landet, fordi dem må hjelpe sine egne barn.

Abarn2

Mens kåte batikk-hekser elsker disse “asylbarn”.

abarn4

Konklusjonen er at de som støtter disse barn er beviselig gale.

Kommentar til ‘Leker detektiv på Facebook’

Dette er en kommentar til ‘Leker detektiv på Facebook’ på Dagsavisen [1].

Del 1

Hvorfor ikke kaste ut alle disse? Legg ned alt som heter asyl. Fjern alt som heter multikutur, alle vet at det er en løgn, er dødfødt.

La disse multikulturelle bygge opp sine egne land. Bli integrert i sine egne land. Lev i sine egne land.

Skal se den norske som drar til f.eks. Saudi-Arabia og krever gratis hus, jobb som man selv liker, lønn på flere millioner dollar og krever at alle utsalgsteder skal selge gris og øl, fordi det er hellig i vårt land.

Svar på del 1
Å legge ned asyl-ordningen er en uhuman tenkemåte, folk som er forfulge av politiske eller f.eks. religiøse grunner har behov for hjelpog et trygt sted å bo akkurat som nordmenn fikk i Sverige under okupasjonen.Jeg mener at vi må myke opp reglene samtidig som vi må øke antalet kvoteflyktninger etter valget. Jeg mener at vi godt kan ta imot 10000 kvoteflyktninger pr år de neste åra.

Del 2 (svar til del 1)

Du er på feil spor. Fordi asyl-ordningen må legges ned fordi det er så mange som utnytter. Det vil si svindel.

Vi har hørt fra både politikere og byråkrater at hvis en ordning blir utnyttet. Legges det ned. Må bare minne deg om da det var forskjell pant på en type flaske i Norge og Sverige. Det medførte til at systemet ble utnyttet ved å kjøpe opp pant i Norge for så å selge det i Sverige. Hva skjedde? Det ble ulovlig å gjøre det. Så ordningen å kjøpe opp store mengde med flasker ble stoppet.

Du bør også oppdatere deg på hva som skjer i verden. Det er ikke noen forskjell mellom NGOer og krimininelle menneskesmuglere.

‘Rapporti con gli scafisti’, anche Msf nel mirino dell’inchiesta
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2017/08/05/rapporti-con-gli-scafisti-anche-msf-nel-mirino-dellinchiesta_99b1a3f3-b1bb-4cfd-b998-5440767b0daf.html

Nave sequestrata alla ong, testimone: “Dopo un salvataggio operatori della Iuventa ridiedero gommone agli scafisti” – Il Fatto Quotidiano
http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/08/02/nave-sequestrata-alla-ong-testimone-dopo-un-salvataggio-operatori-della-iuventa-ridiedero-gommone-agli-scafisti/3772378/

En socialtjänstanställd: ”Vilka är det som vi tar emot i Sverige: flyktingar eller missnöjda turister?”
http://meritwager.nu/allmant/en-socialtjanstanstalld-vilka-ar-det-som-vi-tar-emot-i-sverige-flyktingar-eller-missnojda-turister/amp/

Svar på del 2
Da regner jeg med at du også vil legge ned ordninger som uføretrygd, sykepenger, egenmeldinger og sosialhjelp. Alt dette er ordninger som utnyttes/brukes helt feil i ganske så stor skala. Jeg er ikke enig med deg, men du kan selvfølgelig mene hva du vil du. Men hvis “ordningen utnyttes” er kronargumentet ditt forventer jeg at du er konsekvent. Jeg tror ikke at asylordningen misbrukes noe oftere enn ordningen med egenmeldinger (å søke asyl og få avslag er ikke misbruk, det er de facts å benytte seg av en klart definert menneskerettighet selv om du måtte mene noe annet)

Del 3 (svar på del 2)

Jeg ville påpeke at det er politikere og byråkrater som legger ned ordninger, hvis den blir utnyttet. Så jeg følger kun hvordan politikere og byråkrater tenker.

Nå er det statens ansvar for å hjelpe sine egne borgere. Ikke konsentrere seg om de utenlandske. Vi ser mer og mer at staten via politikere og byråkrater konsentrer seg mer om ikke-etniske. Vi ser jo hvor mye dem stjeler av sine landsmenn for å gi det til forskjellige utenlandske mennesker, utenlandske organisasjoner og utenlandske land. Kun for å berike seg selv. Det er svindel i seg selv og må straffes.

Du sier at det er kun få som utnytter asylordningen. Da er du naiv. Det er for det meste svindel fra alle sammen. Det er på dette grunnlaget jeg mener at asylordningen skal vekk.

Det er slikt at man skal aldri importere kriminalitet. Så hva en norsk gjør av kriminalitet skal straffes av den norske stat. Men en utenlandsk kriminalitet skal fjernes/forhindres ikke ønskes velkommen. Det er ingen menneskerettighet å være kriminell.

Svar på del 3

Sa da ikke at det var få som misbruker asylordningen (selv om jeg er litt usikker på hva det egentlig vil si å misbruke den). Jeg sa den neppe misbrukes mer enn ordningen med egenmeldinger. Og det er ikke få som tar ut egenmelding for ting de aldri ville fått sykemelding for…… Og i det øyeblikket du snakker om “ikke-etniske” mister du meg helt! Politikerne i Norge har ansvar for alle som er bosatt her, uavhengig av bakgrunn. Siden verden er blitt så liten innebærer det også å skjele til hvordan ting står til andre steder. Fattigdom, krig og mangel på framtidsutsikter i andre deler av verden vil før eller siden også få konsekvenser for oss “etniske”. Hvordan “utlendinger” har det (her i Norge eller andre steder) angår faktisk oss om ikke annet ut fra ren egennytte. Betyr ikke at vi skal redde hele verden, men det bør inngå i tankerekkenen da isolasjon ikke er gjennomførbart i et åpent demokrati

Del 4

Nei staten har ikke ansvar å ta vare på ikke-etniske, fordi dem har kommet hit for feilaktig grunnlag. Dem er blitt invitert av korrupte politikere og korrupte byråkrater, hjulpet av korrupte media.

Sjekker man hvem det er som er årsaken til de fleste konflikter er dette startet av globalister. De samme globalister som dikterer at vi skal ta inn “flyktninger”, og finansierer NGOer for å frakte dem inn hit. Det hele er en stor svindel. Så det er globalister og deres medløpere som er skyld i “Fattigdom, krig og mangel på framtidsutsikter”.

Les John Perkins “Confessions of an Economic Hit Man” så får man et innblikk hvordan dette fungere.

Mens medløpere fra politikken, byråkratiet og media har propagandert flere løgner for å forsvare import av ikke-etniske. Den ene er å si at vi må ha disse ikke-etniske for å hjelpe oss når vi blir eldre. Men også at vi har en befolkningsreduksjon. Men det er tull fordi vi har hatt tidligere befolknings reduksjon og flere eldre. Slik som utvandring til USA når det var åpen innvandring. Det er også propagandert at vi må ha mindre barn, fordi vi må redde miljøet. Mens vi skal ha en ukritisk import av ikke-etniske. Som strider mot enhver logikk. Så i sum er dette kun en svindel.

SVT: Europa är en bankomat för afrikaner som inte är riktiga flyktingar
SVT: Europa är en bankomat för afrikaner som inte är riktiga flyktingar

Den Norske staten har ikke ansvar å ta vare på andre landsbefolkning. At ikke-etniske dreper hverandre i stammekrig, eller muslimer som dreper muslimer er egentlig ikke vårt ansvar. Dem må lære å vokse opp. Ikke spre slik galskap i vårt samfunn.

Ministers order takeover of Islamic school where books said men could beat and rape wives
Ministers order takeover of Islamic school where books said men could beat and rape wives
https://reports.ofsted.gov.uk/inspection-reports/find-inspection-report/provider/ELS/133306

Nå har Sør-Afrika fått sitt demokrati og hva er det som skjer?

South Africa’s rape epidemic
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21718578-survey-38-men-one-township-admit-having-used-force-or-threats

How rape became South Africa’s enduring nightmare
https://www.theguardian.com/world/2015/sep/29/south-africa-rape-nightmare-crime-stats

Når dem ikke klarer å styre sitt eget land, er det ikke vårt ansvar å hjelpe dem. Disse må lære å bli voksne. Vi skal ikke importere inn kriminalitet. Det er ikke en menneskerett å være kriminell. Vi kan ikke akseptere slikt.

Tar vi inn slike ikke-etniske skjer dette.

Ines Laufer: Die „Flüchtlings“-Kriminalität zwischen Fakten und Medienlügen
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-fakten-und-medienluegen-a2132375.html

Statistik: Utomeuropéer begår nästan alla grova våldtäkter
http://avpixlat.info/2017/06/28/statistik-utomeuropeer-begar-nastan-alla-grova-valdtakter/

Faktisk er det krav til staten å forhindre dette, den skal beskytte sin etniske befolkning. At disse ikke-etniske skal holdes vekk fra Norge og hele vesten er et krav. At ikke-etniske har svindlet til seg statsborgerskap ved hjelp av korrupte politikere og korrupte byråkrater er ikke en gyldig grunn. Disse skal miste det fordi dem har fått det på feilaktig grunnlag.

Eller mener du at du er villig til å gå over lik for å føle seg “god”?

La oss anta at du har en pose med nonstop, du vet at det er noen som er giftige. Vil du spise hele posen med nonstop? Eller tør du ta noen få nonstop? Det kan hende at du har nonstop-fobi.

[1] http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/leker-detektiv-p%C3%A5-facebook-1.1005615?fb_comment_id=fbc_1107619956019896_1108121139303111_1108121139303111#f350196bd2285c

Svar på 4

Jaja…. du må gjerne definere politkernes oppgave til å begrense seg til å ta vare på oss “etniske”. At du mener det gjør det ikke mer sant. Norges “borgere” er per definisjon de som er bosatt her, uavhengig av opprinnelse og det endrer seg heller ikke selv om det ikke passer deg. Du må gjerne jobbe for at politkernes oppgave skal være å kun ta vare på oss blendahvite med historie i Norge tilbake til vikingetiden og kaste ut alle andre, men slik er det ikke nå. Takk og lov og heldigvis sier nå jeg.

Endel av disse linkene du legger ved er forøvrig usmakelig synsing fra paranoide konspirasjonsteoretikere – og andre er ren misbruk av statistikk. Og før du protesterer på det; satistikk er mitt fagfelt, så jeg tror jeg er litt bedre enn deg til å vurdere det. Det står forferdelig mye tull på internett, så det lønner seg å være litt kritisk til det du finner.

Jeg sier ikke at innvandring er udelt positivt for det hadde vært det reneste tøv det også. Jeg sier bare at å isolere seg som nasjon ikke er gjennomførbart, og at jeg er overbevist om at hvordan andre har det, uavhengig av “etnisitet” og hvor de faktisk bor, til syvende og sist vil påvirke meg om jeg vil det eller ikke. Så da er det bedre å ha litt omtanke og være til hjelp enn å spre om seg med negative omtaler, ord og handliger som gir mennesker mindre grunn til å oppføre seg ordentlig. Men det er meg da. Mennesker som har det greit og har mye å leve for oppfører seg langt bedre enn de som har ingenting å tape.

Man skal ikke skjule fakta og åpen og faktabasert informasjon og debatt er viktig. Det du derimot gjør er å generalisere en utrolig sammensatt gruppe og grovt forenkle kompliserte sammenhenger. Slikt er langt farligere og ødelegger samfunnet vårt mer enn de mer utfordrende sidene ved globalisering og innvandring. Syns jeg.

Del 5

Du er ganske naiv, å vil gå over lik for å fremme dine mål. Fordi du kjenner en som er topp. Det er som å forsvare Gestapo. Det var snille folk der, til og med jøder kjempet for Nazi-Tyskland. Men jeg vil ikke tro at det får tommelen opp for den løsningen å tillate Gestapo i Norge.
 
Man “missbruker” statestikk? Hvorfor blir det som refert til en sannhet?
 
Polisen: Nyanländas övergrepp kan bero på annan kvinnosyn
 
Jeg vet hvordan man kan bruke statistikk, det er den ærlige og den uærlige metoden. Det offentlige er kjent med å “skjue” fakta, ved å innbake ikke-etniske som norske. For å gi et positivt bilde av de multikulturelle. Komme med ledende spørsmål eller stringere valgene.
 
Ikke uten grunn det heter “Løgn, forbannet løgn og statistikk”.
 
Du snakker om de “paranoide konspirasjonsteoretikere” når det er f.eks. en eksposjonsartet angrep med syre i London. Som er i korrelasjon med en økning av de multikulturelle. Du må huske at det er mye tull MSM kommer med. Dem ofte lyver for å beskytte de multikulturelle.
 
Man, 51, is arrested over the murder of schoolgirl Charlene Downes after police offer £100,000 reward to find killer who ‘chopped her body up for kebab meat at takeaway’ 14 years ago
 
Hvorfor vil ikke Norsk media dokumentere dette? Fordi det vil ikke passe inn i det glade multikulturelle budskapet.
 
Når man blandert alt sammen som innvandring, som er normalt å gjøre noe man skal lyve. Det er lovlig og ulvolig innvandring. Men også jobb innvandring. Til og med asylanter og andre blir definert som innvandring. Så for deg er det feil data grunnlag. Fordi den “grumser”.
 
Vi vet nå at media er mer og mindre diktert av EU til å skrive postivit om multikulturen. Det er kun å lese Barcelona avtalen.
 
I “Barcelona declaration” står det om Media
 
Close interaction between the media will work in favour of better cultural understanding. The European Union will actively promote such interaction, in particular through the ongoing MED-Media programme. An annual meeting of representatives of the media will be organised in this context.
 
 
Så dette tullet med multikulturen er satt i system av globalister og deres medløpere.
 
Det er bedre å være mot multikulturen, for å forhindre voldtekt eller drap utført av disse. Enn å la dem komme hit. Det heter å være proaktiv. Se problemene før dem kommer.
 
Man fjerner kreft så fort som mulig, ikke ta vare på den. Man kan ikke si at der er så veldig synd på kreften.
 
PS! Hvilken link er det du mener er konspiratorisk? Metro, The Guardian eller? Og kan du forklare hvorfor…

Kommentar til “- Vennligst flytt homseflagget”

Dette er kommentar “- Vennligst flytt homseflagget” med svar og mot svar på det jeg har kommentert.

http://mysam.blogg.no/1499323461__vennligst_flytt_homseflagget.html

Del 1

Jeg har ikke noe problem med lesbiske. Siden det er en privat sak.

Det man er betenkt over er disse pressgruppers agenda som dem fremmer ved å “kjempe for rettigheten til de svake og undertrykte”.

Her er en av de flere avsløringer der målet med slik organisasjoner er dette:
“First, we have three legal/social questions to win: custody rights for gay men and lesbians; the legal right of paedophiles and their young loves; and finally, the sexual rights of children as a whole.”

https://unsafeschools.org/the-australian-safe-schools-program-la-trobe-university/

Metoden heter “de små stegs diktatur”.

Svar på del 1

..nå tror jeg du svært selektivt valgte deg en “slik organisasjon” helt på måfå. Jeg kjenner mange homofile og “agendaen” deres har overhodet ikke noe med pedofili å gjøre. Tvert om.

Del 2

Nå er det forskjell på person og organisasjon.

Litt mer bakgrunnsinformasjon. Det er ikke for noen ti år siden.

How did the pro-paedophile group PIE exist openly for 10 years?
http://www.bbc.com/news/magazine-26352378

Men også nylig.

LUF Stockholm: Incest och nekrofili bör vara lagligt
https://www.svd.se/luf-syskonpar-ska-fa-ligga-med-varandra

Vi vet at RFSU underavdeling RFSL ønsket i Stockholm å arrangere under en pride festivalen der aldersgruppen mellom 15 til 35 år skulle omgåes.

Svar på del 2

.., utrolig interessant men jeg fatter ikke hvor du vil med dette? Prøver du antyde at selv om en slik organisasjon eksisterer så representerer det alle homofile organisasjoner? Antyder du at homofile ser på incest og nekrofili som mer akseptabelt sammenlignet med heterofile fordi disse organisasjonene eksisterer? Hva er egentlig poenget ditt? At homofile er farlige? Fint om du klargjør i stedet for å poste endeløse lenker til organisasjoner vi ikke sliter med i Norge.

Du maler deg inn i et hjørne av irrelevans, men utrolig spennende lesning. Minner litt om kristne sekter som tar livet av alle sine medlemmer, noe vi heller ikke sliter med i Norge.

Del 3

Ser ut som du ikke forstår noen ting. Det er ikke folk men organisasjoner som ønsker å flytte grenser. Hvis du ikke har den forstand å se dette. Så synes jeg synd på deg.

At du tror at vi ikke sliter med dette er litt naivt. Hva har skjedd i det siste i Norge. Var ikke det arrestering av noen som har med dette temaet å gjøre?

La oss analysere noe. Vi ser at i England, Sverige, Tyskland, Nedreland, Danmark, USA og Norge, for å nevne noen land, er det organisasjoner som fremme pedofili. Normalt i sammenheng med homoseksualitet. Tidligere på engelsk var det ikke noe forskjell mellom pedofile og homofile. “Pederaster”.

Nå ser vi at politiske partier fremmer pedofili, disse er også sterke forkjempere for homofile. Vi ser også flere i media som forsøker å normalisere pedofile. Også vi har vi i Norge unnfallenhet for pedofile blant muslimer. Fordi vi må respektere ‘kulturen’. Det er folk i land etter land, som er for å senke den seksuelle lavalderen. Ved slike argumenter. Det er 18 års grense, men vi akseptere 16 åringer til å ha samleie. Da kan man senke grensen til 16 år som grense. Noe slikt er blitt fremmet. Hvis det er akseptert lovmessig og i samfunnet. Vil spørsmålet komme opp igjen. Hvorfor skal vi ha 16års grense, når vi akseptere 14 åringer osv.

Pedophilia and the gay movement.

“A history of literature and views existing within the COC (Cultural and Recreational Center), the major Dutch organization of homosexual men and women, regarding pedophilia and its relationship to homosexuality are discussed, beginning with definite separation between the pedophile and homosexual identities and ending with an abolishment of oppression towards pedophilia, for which the COC is in part responsible. The article argues that the homosexual identify is by no means a “constant” but a fluid identity, based on societal views and conditions. By accepting pedophilia, the COC hopefully will broaden the idea of the gay identity.”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3302030

Men vi har også grupper som RFSU som på skolene driver å seksualiserer barn. Slik at man normaliserer seksualisering med barn.

”Barn leker sexuella lekar med dem de tycker om. De upptäcker varandra och provar sig fram, precis som barn ska göra. Jag vet två tjejer som provade att borra varandra i rumpan med en rosa leksaksborr”, berättade en entusiastisk Anna Kosztovics, RFSU Malmö

http://www.inblick.se/nyheter/2016/01/28/lat-barn-vara-barn-bade-i-ost-och-vast

Som du ser, der er ikke personen, men grupperinger bak som ønsker å utnytte disse. Kan kalle dem for nyttige idioter.

Svar på del 3

Jeg takker for omtaken Tor Anders Engen, men her var det mye å ta tak i men hva er egentlig poenget ditt? Mener du å fremme alt dette for å støtte de homofile eller for å støte dem? Hva står du for? Hva er poenget ditt, annet enn å spre halv-fakta og linker til kun det som støtter ditt syn?

Du snakker om organisasjoner men mener du at alle homofile støtter alle disse meningene og organisasjonene? Hva er poenget ditt med å si “flytte grenser”? Du likestiller nærmest homofili og sex med barn på en måte jeg finner nærmest utrolig. Mener du at ved å akseptere voksne menneskers legning flytter grenser? I så tilfelle må du må virkelig være i din egen verden.

Si rett ut hva du mener. Mener du at homofili vil lede til barnesex og necrofili?

Du refererer til grupper i alle land og insinuerer forskjellige ting:

“La oss analysere noe. Vi ser at i England, Sverige, Tyskland, Nedreland, Danmark, USA og Norge, for å nevne noen land, er det organisasjoner som fremme pedofili. Normalt i sammenheng med homoseksualitet. Tidligere på engelsk var det ikke noe forskjell mellom pedofile og homofile. “Pederaster”.”

Så la oss da analysere dette. Hvilke organisasjoner er dette? Og hva har disse organisasjonene med artikkelen å gjøre? Og hva mener du med at “tidligere på engelsk”. Tidligere levde vi nærmest etter bibelske lover. Vi brant “hekser” “tidligere”. Har du fått med deg at homofile er mennesker som deg og meg? For nå snakker du om mennesker og ikke “organisasjoner” plutselig. Hva mener du her? Er homofile likestilt med pedofile? Hva mener du? Få det ut, uten å komme med flere tullete linker for ting som skjer i andre land i “organisasjoner” som i følge deg prøver ta over verden.

Jeg håper innerst inne at du bare troller. Desverre så tror jeg du er i en rosa verden og prøver komme ut av den.

Del 4

Så du mener at musikk som spilles i Norge oppsto kun i Norge. At det som lyder likt har ingen korrelasjon. At øl i Norge har ingenting med øl fra andre land. Heller ikke kvinnebevegelsen i andre land har noenting med det som skjer i Norge. At LBTQ bevegelsen i Norge har ingenting med utenlandske LBTQ bevegelser. At LBTQ ordet ble skapt separat i Norge og i andre land. Alle vet, håper også du, at det er kun tull.

Konklusjon “Ser ikke skogen for bare trær”

Har du hørt om ILGA (International Lesbian and Gay Association)? Her måtte faktisk norske medlemmer kjempe for at organisasjonen ville ta avstand fra missbruk av barn.
http://katalog.skeivtarkiv.no/instance/article/ubb-ska-lovetann-4117.html

Men også ILGA måtte kaste ut medlemsorganisasjoner som fremmer pedofili. For å bli godkjent som en FN organisasjon.
http://www.fokuskvinner.no/no/Nyheter/2011/ILGA-optimistisk-til-tross-for-observatorstatusnekt-i-FN/

Så hvorfor har en slik internasjonal LBTQ organisasjon problemer? At det må enten kjempes internt eller kaste ut pedofile fra internasjonale LBTQ organsiasjonen. For å bli mer spiselig. Ifølge deg ingen organisatorisk relasjon til pedofili og homofili?

Svar på del 3.2

…. her sprer samme propaganda som Nordfront gjør, en åpen nazistisk organisasjon. Som de fleste av oss vet, var skeive et yndet objekt for konsentrasjonsleirene, eller dødsleirene om du vil.

Del 4 (svar til 3.2)

Hei du rører. Antar at du er kun naiv og har ingen kunnskap om det som skjer i verden.

Så din konklusjon er at være snill mot dyrene, ta vare på naturen og sosiale rettigheter er forkastelig? Siden dette ble fremmet først av ‘høyreekstreme’.

Svar på Del 4
…, jeg merker meg bare at du blir mer og mer irrelevant. Du kopierer inn organisasjon etter organisasjon uten å være voksen nok til å svare på noe av det du blir spurt om.

Det blir bare mer og mer klart for meg hvor sneversynt enkelte mennesker er. Viljen til å dra fram “eksempler” og knytte disse til ALLE homofile fremstår for meg som direkte patetisk.

Det var artig så lenge det varte, jeg gir meg nå.

Men en ting skal du vite. Det blir regnbueflag utenfor døren min neste år. Med stolthet skal jeg stå opp for andres rettigheter.

Del 6

Det ser at du har problem med å skille på person og sak. Men det er det som er trist.

Denne beskriver hvordan visse folk ikke forstår konsekenser. Legger til grunn for Moral Foundations Theory (MFT).

https://morklaggning.files.wordpress.com/2017/07/populism-och-nathat.pdf

Svar på del 6

…, he, he. Tror du må rydde i eget hus først. Bare et par poster opp kaller du noen for naiv. Det er saklig.

Jeg gjorde forøvrig et enkelt søk på MFT på scholar.google.com. Det ligger peer-reviewed artikler der hvor man kan lese seg opp på temaet, noen av dem gratis. Det er en fantastisk kilde til informasjon som faktisk betyr noe. Science! Ikke meninger men ekte Science. Søk på “Moral Foundations Theory” i stedet for å klikke på Tor Anders Engen’s heller tvilsomme linker (Jeg anbefaler ikke å klikke på noens lenker her inne og spesielt ikke hans). Han spyr ut usaklinge linker i stedet for å holde seg til debatten eller klargjøre hvor han står.

Så hvis det er noen tvil om hvor jeg står: Jeg tror IKKE homofile er til fare for samfunnet. Jeg støtter homofiles rettigheter 100% og skulle helst sett at man ikke måtte debattere dette, men det er helt tydelig at den kampen må fortsette.

Jeg tror ikke det er noen sterkere link mellom homofile og radikale bevegelser/ organisasjoner som vil gjøre incest og necrofili lovlig enn det er mellom heterofile og “heterofile organisasjoner” og de samme radikale tankesettene, men jeg har ingen bevis i noen retning. Derfor skriver jeg at jeg tror. Om noen kan bevise det motsatte så er jeg villig til å endre min oppfatning.

Jeg tar avstand fra alle som kobler homofili og incest/necrofili uten å kunne dokumentere dette i peer reviewed type dokumenter publisert i annerkjente magasin. Da duger ikke noen av Tor Anders Engens “kilder”. Det han bedriver er en forsøpling av diskusjonen, ganske enkelt fordi han slenger ut enkelt- historier og half-sannheter (i beste fall) for å slenge dritt mot homofile. Han har ikke ryggrad til å si hva han egentlig mener, men fortsetter å spy ut linker som ingen tør eller bør klikke på.

Send oss en link til vil du? Sleng med en fancy teori uten å si noe som helst om teorien slik at alle tror du er lærd. For det kan du bare ikke være.

Ha en fin-fin dag.

Del 7

Takker for tilbakemeldingen. Jeg tok en søk i scholar.google.com og fant denne artikkelen
 
CHILD MOLESTATION AND THE HOMOSEXUAL
MOVEMENT
 
 
Har de noen kommentar på denne?

Sensurert kommentar på Dagsavisen – ‘En maktfullkommen dronning’

RÅGÅ

Jeg har kommentert en artikkel på Dagsavisen “En maktfullkommen dronning” [1] som tar for seg Merkel. Det det står “Angela Merkel styrer mot en tilsynelatende sikker valgseier i september. Men egenrådighet og maktarroganse kan bli hennes bane.”

Min kommentar er blitt sensurert.

Her er hva jeg skrev:

Merkel er en gammel traver i kommunistisk propaganda, det er hun skolert i.
At Merkel har diktatoriske trekk ser vi. Viljen til selv innsikt er ikke tilstede. Men Merker med sine slue propaganda trikk, der hun bruker ord som har en helt annen mening enn det andre oppfatter.

De problemer som finnes blant “flyktninger” er katastrofale. Det ser vi fra nylig forskning.

Gruppevoldtekt er 4000% høyere for å være “asylant” enn en etnisk.
Farlig og alvorlig personskade var det over 1400 prosent for å være “asylant” enn en etnisk.

Ines Laufer: Die „Flüchtlings“-Kriminalität zwischen Fakten und Medienlügen
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-fakten-und-medienluegen-a2132375.html

Men det er også dokumentert problemer som Merkel konsevent overser, fordi dette er ikke så viktig for hennes stor-tyske plan.

Dette er for Tyskland 2017
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs&ll=51.361194439314694%2C6.969721633496192&z=6

Dette er for Tyskland kun 2016
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sKPTG4QX60NOzWOn5ZRf7zRaBrs&ll=51.67255514712711%2C9.71112304999997&z=5

Media er med på dette narrespill er dokumentert svart på hvitt.

Fra “Barcelona declaration” en avtale med EU og muslimskeland står det

Media – Close interaction between the media will work in favour of better cultural understanding. The European Union will actively promote such interaction, in particular through the ongoing MED-Media programme. An annual meeting of representatives of the media will be organised in this context.

https://norgesavisen.no/wp-content/uploads/2017/07/Barcelona-avtalen.pdf

[1] En maktfullkommen dronning
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/en-maktfullkommen-dronning-1.1002205#fb-comments

Vil media følge opp saker som setter muslimer i et dårlig lys? Nei.

Vil media følge opp saker som setter muslimer i et dårlig lys? Konklusjonen er nei.

Vi har lest i media om drapet på Justine Damond i media. Men hva kan vi få ut av norsk media i denne saken?

Har vi et søk på seks kjente nettaviser.

“Justine Damond” site:vg.no gir oss 0 artikler
“Justine Damond” site:dagsavisen.no gir oss 0 artikler
“Justine Damond” site:nettavisen.no gir oss 3 artikler
“Justine Damond” site:TV2.no gir oss 4 artikler
“Justine Damond” site:nrk.no gir oss 4 artikler men 3 av dem består kun av en linje
“Justine Damond” site:dagbladet.no gir oss 5 artikler

Det ser ut som VG og Dagsavisen at dette er ikke en viktig nyhet. Så kommer NRK med kun en artikkel. Men vi skal ta for oss artiklene [1-16]
La oss organisere artiklene sortert på dagen. Da får vi

17.07.2017 [1,4,12]
18.07.2017 [5,8,13]
19.07.2017 [9,10,14]
20.07.2017 [6,15]
21.07.2017 [2,11]
22.07.2017 [3,7,16]

17.07.2017 [1,4,12]
Justine Damond ringte grunnet bråk i nærheten av sitt hus. Når politiet kom gikk Justine Damond i pysjamas mot politibilen. Justine Damond sto ved førersete og pratet med sjåføren.
Politi i passasjersetet tar opp våpenet og skyter gjennom førerdøra. Det er ikke noen våpen funnet på åstedet.
Disse to politi er på «betalt administrativ permisjon» etter mordet.
Skyteepisoden blir omtalt som «tragisk» av ordføreren i Minneapolis, Betsy Hodges på en pressekonferanse.
– Jeg er sterkt preget av skyteepisoden i går kveld. Jeg kjenner nabolaget godt, og etterforsker nå saken. Jeg har bedt politiet komme med så mye informasjon som mulig, og jeg lurer blant annet på hvorfor de ikke hadde på overvåkningskamera

18.07.2017 [5,8,13]
Uforståelig politidrap nå av en hvit kvinne.

Justine Damond trodde det var et pågående seksuelt overgrep i nærheten.

Politimester i Minneapolis sier at det er en tragisk hendelse. Skal ha en ekstern og uavhengig gransking av mordet.

Kameraet i politibilen var avslått.

Det er lydklipp av samtalen mellom politiet på åstedet og sentralen. Politiet forsøker livreddende førstehjelp av Justine Damond.
Politiet sier at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot og etterlyste flere ganger medisinsk personell. Sentralen bekreftet at dem var på vei.

Advokat Tom Plunkett, som representerer politimannen Mohamed Noor som avfyrte skuddet som drepte Justine Damond, har også kommet med en uttalelse og kondolanser på vegne av sin klient.
– Han er en omsorgsfull person som har en familie han elsker. Han føler med familien, og forstår at tapet er tungt for dem.
– Han tar dette svært alvorlig, for for ham var det å bli politi et kall. Han ble politimann for å tjene samfunnet og beskytte mennesker

politimannen Mohamed Noor var ansatt for to år siden.

19.07.2017 [9,10,14]
Australias statsminister krever svar

20.07.2017 [6,15]
Justine Damond hadde to samtaler med politiet lørdag kveld før de dukket opp foran huset hennes.

Politibetjent Mohamed Noor, som løsnet det fatale skuddet, har ifølge BBC ikke ønsket å la seg avhøre

I avhør skal hans klient, som kjørte politibilen, ha sagt at de var skremt av en høy lyd på stedet i forkant av skytingen
Polititjenestemennene fryktet for å bli utsatt for et bakholdsangrep.
Politimannen skal også ha sagt i avhøret at det syklet en ung person forbi dem rett før skytingen. Denne personen ønsker politiet å komme i kontakt med.

Hvorfor politibetjentene ikke hadde slått på kamera, vil være en del av politiets etterforskning.

Politimennene i denne saken vært i tjeneste i ett og to år og begge skal ha gått det 18 måneders lange kurset for å bli politi i delstaten Minnesota

21.07.2017 [2,11]

Politisjef Janeé Harteau medgir at det var unødvendig å skyte kvinne. Men fastholder at politimannen var skikket til tjeneste.
– Tjenestemannen gjennomførte treningen på svært godt vis. Han var godt skikket til å patruljere gatelangs, sier hun.

22.07.2017 [3,7,16]

Så langt har politimannen nektet å snakke med etterforskere, noe som ifølge avtroppende politisjef Harteau er hans «grunnlovsfestede rettighet»

Politisjefen Janeé Harteau i Minneapolis går av. Har fått skarp kritikk for sin håndtering av både drapet på Damond og tidligere drap, så langt tilbake som til 2013.
Fredag ga også ordfører Betsy Hodges i Minneapolis uttrykk for at hun mente det ville være riktig at politisjefen trakk seg.

«Vi trenger nytt lederskap».

Men rasende demonstranter kreverere endringer. De ber også ordføreren trekke seg
De overdøvde også ordførerens kommentarer med ropet «bye, bye Betsy».

Borgermesteren sa da at hun har forståelse for innbyggernes frustrasjon, men at hun ikke kommer til å trekke seg fra jobben.
«Jeg gjorde noe med det. Jeg gjorde noe veldig bra. Jeg ba politisjefen trekke seg»

Men det er ikke slutten på noen ting, sier Jonathan Thompson, som ledet demonstrantene.

Det er dette vi er blitt presentert i Norsk media. Men det er mer mye mer.

Ekstra informasjon fra utenlandske kilder

Politibetjent Mohamed Noor er en somalisk muslim.
noor4

Det er tre andre saker på ham. To av dem er forsatt åpne. Han skal f.eks. ha angrepet en kvinne med skadd skulder og dratt henne ut av sitt hus og inn fraktet henne til et sykehus. [17]

mayor-betsy
Ordfører Betsy Hodges skrev på Facebook i 2015
– jeg vil ta med tid til å anerkjenne offiser Mohamed Noor, vår nye somaliske offiseren til Minneapolis Police Department. Officer Noor har blitt tildelt nabolag nummer 5, hvor hans tiltreden er blitt høyt hyllet, spesielt av det somaliske samfunnet og området rundt Karmel Mall. [17]

Ordfører Betsy Hodges skrev på twitter at hun støtter det somaliske samfunn (muslimer) og vil ikke at mordet på Justine Damond ikke skal bli omformes til rasisme. [18]

Ordfører Betsy Hodges har også ytret:
M3
– Styrken og skjønnheten i de somaliske og østafrikanske samfunn er en viktig del av det som gjør Minneapolis så sterk og vakker. Jeg er takknemlig for å være din nabo. .. Vi kan ikke i denne tragedien å vende seg til rasisme, fremmedhad og islamofobi. ..Det vil ikke bli tolerert i Minneapolis. Hvis du opplever diskriminering, kan du sende en klage til http://www.ci.minneapolis.mn.us/civilrights/discrimination-complaint

Det var ordfører Betsy Hodges som innledet ansettelsespolitikken i politidepartementet for å prioritere ansettelsen av somaliske muslimer.

Dette var på samme tid 22 fra hennes nabolag dro til Somalia for å bli vervet til al-Shabab. Omtrent et dusin av somaliere har forlatt de siste årene for å bli med i jihad i Syria, med også ISIS. [19]

Etterforskerne har nå søkt Justine Damond hus for kroppsvæsker, våpen og narkotika. Kriminalekspert Joseph Daly sa at det ikke var grunn å søke Damonds hjem.
Mens morderen til Justine Damond, Minneapolis politimann Mohamed Noor, fortsatt nekter å forklare hvorfor han mordret henne, har flere spørsmål blitt reist.
Domstolsdokumenter påstår at politibilen som Noor og hans partner satt i, ble “slått” av en kvinne rett før Justine Damond ble skutt. Det var ingen informasjon om hvorvidt kvinnen som slo bilen var Justine Damond.
Det ser ut som om “Bureau of Criminal Apprehension” prøver å legge skylden på den drepte Justine Damond[20]

Midlertidig konklusjon 30.07.2017

Ordfører Betsy Hodges er en venstreradikal feminsitet som hyller og forsvarer muslimske terrorister.

At ordfører Betsy Hodges står sammen med muslimer som gir ISIS salutt er ganske forklarende.
M2

Nettavisen:

[1] Amerikansk politi skjøt australsk kvinne som ringte etter hjelp
17.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/amerikansk-politi-skjt-australsk-kvinne-som-ringte-etter-hjelp/3423357323.html

[2] Politisjef medgir at det var unødvendig å skyte kvinne
21.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politisjef-medgir-at-det-var-undvendig-a-skyte-kvinne/3423358190.html

[3] Politisjefen i Minneapolis går av etter at en australsk kvinne ble skutt
22.07.2017
http://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/politisjefen-i-minneapolis-gar-av-etter-at-en-australsk-kvinne-ble-skutt/3423358368.html

TV2:

[4] Justine ringte 911 om overfall – ble skutt og drept av politiet
17.07.2017
http://www.tv2.no/a/9248263/

[5] Politimannen som skjøt og drepte Justine (40)_ – Jeg tar det svært alvorlig
18.07.2017
http://www.tv2.no/a/9249067/

[6] Slik forklarer politiet hvorfor de skjøt og drepte Justine (40)
20.07.2017
http://www.tv2.no/nyheter/9253042/

[7] Politisjefen går av etter at Justine (40) ble skutt og drept
22.07.2017
http://www.tv2.no/a/9257047

NRK:

[8] Australske Justine (40) ble drept av amerikansk politi_ – Vi er desperate etter informasjon
18.07.2017, kl. 14:47
https://www.nrk.no/urix/australske-justine-_40_-ble-drept-av-amerikansk-politi_-_-vi-er-desperate-etter-informasjon-1.13606870

[9] Krever svar i Damond-saken
19.07.2017 kl. 00:56
https://www.nrk.no/nyheter/krever-svar-i-damond-saken-1.13607957 (1 linje)

[10] Krever svar om politiskyting i USA
19.07.2017 kl. 10:29
https://www.nrk.no/nyheter/krever-svar-om-politiskyting-i-usa-1.13608382 (1 linje)

[11] USA: unødvendig å skyte kvinnen
21.07.2017 kl. 10:18
https://www.nrk.no/nyheter/usa_-unodvendig-a-skyte-kvinnen-1.13611389 (1 linje)

Dagbladet:

[12] Politidrap i USA_ – Australsk kvinne skutt og drept av amerikansk politi etter at hun ringte og ba om hjelp
17.07.2017 KL. 20.19
http://www.dagbladet.no/nyheter/australsk-kvinne-skutt-og-drept-av-amerikansk-politi-etter-at-hun-ringte-og-ba-om-hjelp/68521951

[13] Justine ble drept av politiet etter at hun ringte og ba om hjelp
18.07.2017 KL. 14.15
http://www.dagbladet.no/nyheter/justine-ble-drept-av-politiet-etter-at-hun-ringte-og-ba-om-hjelp-lydopptakene-dokumenterer-hennes-siste-oyeblikk/68523103

[14] Australias statsminister krever svar etter at australske Justine (40) ble skutt av politi i USA
19.07.2017 KL. 0.55
http://www.dagbladet.no/nyheter/australias-statsminister-krever-svar-etter-at-australske-justine-40-ble-skutt-av-politi-i-usa/68525065

[15] Justine (40) ble skutt og drept av politiet
20.07.2017 KL. 5.28
http://www.dagbladet.no/nyheter/justine-40-ble-skutt-og-drept-av-politiet-dette-er-politiets-forklaring/68527733

[16] Politisjefen trekker seg etter drapet på Justine Damond
22.07.2017 KL. 10.47
http://www.dagbladet.no/nyheter/politisjefen-trekker-seg-etter-drapet-pa-justine-damond/68533417

Annen media:
[17] Somali immigrant cop Mohamed Noor, who shot Justine Damond, was ‘highly celebrated’ by Minneapolis mayor in 2015
http://www.foxnews.com/us/2017/07/18/mohamed-noor-somali-american-cop-who-allegedly-shot-jessica-damond-lauded-by-community.html

[18] I stand with our Somali community. We can’t compound the tragedy of Justine Damond’s death by turning to racism.
13.08 – 19. jul. 2017

[19] In wake of Muslim cop gunning down woman, Mayor Betsy Hodges urges Muslims to file hate crime claims
http://teoinfo.com/2017/07/23/in-wake-of-muslim-cop-gunning-down-woman-mayor-betsy-hodges-urges-muslims-to-file-hate-crime-claims/

[20] REPORT: MINNEAPOLIS POLICE SEARCHED JUSTINE DAMOND’S HOME AFTER MUSLIM COP SHOT HER
https://milo.yiannopoulos.net/2017/07/police-search-justine-damond/

Kommentar – Vi vil senke smuglerbåtene

RÅGÅ
Dette er en kommentar til artikkel på Dagsavisen [1].
Del 1
Svært så mye hets mot noen som vil hjelpe Europas befolkning. Det normale drittkastning å kalle dem høyreekstreme, mens de dem kontakter er venstreekstreme. Holder journalisten tett om.
Når det gjelder å senke smuglerbåtene er ikke dette en nyhet. EU jobber med det.
EU plan for military intervention against “refugee boats” in Libya and the Mediterranean
Litt underlig at det ikke står at ‘Hope not hate’ er finaisert av Nazi-kollaboratøren George Soros. ‘Leger uten grenser’ er også finaisert av Nazi-kollaboratøren George Soros.
Nazi-kollaboratøren George Soros ikke bare finansierer gruppering som Antifa (de som laget bråk i Hamburg, Tyskland), Black Lifes Matter (de som laget bråk i Ferguson, USA) og pedofil gruppen NAMBLA. For å nevne noen få ting hans klamme fingre er over.
Snakker vi om finansiering til Defend Europe er anklagelsen noe underlig når PayPal og diverse andre betalings muligheter er blitt blokkert for dem. Til og med Patreon (der ledelsen er støttespillere til Antifa) blokkerer disse med det argumentet at disse kan være skade folk, mens dem har forsatt åpne Antifa kontoer.
Vi vet nå at NGOer er enten menneskesmuglere, men også i samarbeid med andre menneskeskuglere tiknyttet ISIS og andre terrorist orgasinsasjoner.
Vi vet også at det er MRCC i Roma, med direksjon fra øverste EU hold, at ingen havner i Afrika er sikre.Så det er en vits om dette med sikre havner.
Dette er ikke en gang journalistikk dette er kun propaganda.
Så hvis de som ikke tror på venstreradikale terrorist sympatiserende NGOer så støtt disse.
Når det er snakk om vold. Så er journalisten stille relatert til de medvirkende til voldsorgien i Hambrug.
Den svenske ambassaden i Berlin var med på å finansierer voldsorgien i Hamburg.
Svenske journalister medvirket til volden i Hamburg, spesielt mot journalister.
Slik jobber NGOer sammen med menneskesmuglerne.
IT’S TIME TO TREAT DOCTORS WITHOUT BORDERS AS A TERRORIST ORGANIZATION
Mafia tjener 2,6 millioner per flyktningbåt
Caught in the act: NGOs deal in migrant smuggling
NGOs are smuggling immigrants into Europe on an industrial scale
Italy prosecutor says rescue boats in contact with people smugglers
[1] http://www.dagsavisen.no/verden/vi-vil-senke-smuglerbatene-1.999984

Kommentar – Vi er nordmenn med litt spice

RÅGÅ

Dette er en kommentar til en artikkel på Dagsavisen [1]

Del 1

Nå er det ikke noe positivt med multikultur. Vi ser den massive kriminaliteten den skaper. Skal man drive med den løgnaktige propagandaen må dem vise “lykkelige” saker. Men så er polske og norske av samme “rase”.

Men slik er det med en løgn, den er villig til å gå over lik. Vi ser at det som står i hode på folk er kun penger.

Det er så mange tragiske tilfeller. Der f.eks. importere koner blir dårlig behandlet.
Men som vi så i Sverige i går. Der den muslimske bosniske mann skar halsen av sin polske kone. Men også deres barn. Et to år gammel jente og to gutter der den eldste ble kun åtte år. For så å brenne dem. Ja. Det er så veldig fint med multikultur…

Som sagt. Disse som er for multikultur er villig til å gå over lik.

Må kommentere at Antirasistisk Senter har tilkopling til globalisten og Nazi-kolloboratøren George Soros. Sammen person som er med på å finansierer den voldelige Black Lifes Matter, Antifa (de som laget bråk i Hamburg) men også NAMBLA en amerikansk organisasjon som fremmer pedofili.

Det svada om “frykt” er lyve ord som ikke har noen mening. Det er kun en bortforkaring fordi dem kan ikke argumentere. Det er kjent utsagn: “Har du ikke noen argumenter, hyl rasist”.

[1] – Vi er nordmenn med litt spice
http://www.dagsavisen.no/innenriks/vi-er-nordmenn-med-litt-spice-1.999261